Święto Policji na 100-lecie jej istnienia

0
1344

Tegoroczne Święto Policji zbiegło się z okrągłą setną rocznicą jej istnienia. Funkcjonariusze Komendy Powiatowej w Miechowie świętowali we wtorek 30 lipca 2019 r. W obchodach prócz zastępcy komendanta wojewódzkiego w Krakowie insp. Rafała Leśniaka, udział wzięli przedstawiciele innych służb mundurowych oraz samorządowcy na czele ze starostą Jackiem Kobyłką.

Po złożeniu zastępcy komendanta wojewódzkiego meldunku o gotowości do apelu przez dowódcę uroczystości mł. asp. Mariusza Kwietnia i odśpiewaniu hymnu, zebranych powitał komendant KPP Miechów – mł. insp. Andrzej Kot. W swym przemówieniu odwołał się do historii jego formacji, która została powołana przez Sejm Ustawodawczy dokładnie 24 lipca 1919 roku. Komendant swym podwładnym i pracownikom cywilnym złożył serdeczne życzenia z okazji ich święta. Podkreślał przy tym poświęcenie najbliższych, którzy najbardziej znoszą trudy tej pięknej i zaszczytnej służby.

Wyrazy uznania dla funkcjonariuszy i pracowników Komendy Powiatowej Policji w Miechowie złożył również starosta powiatu miechowskiego – Jacek Kobyłka:

– Wszyscy wiemy ile trudu musicie włożyć w swą niełatwą służbę, pełną zaangażowania i oddania. Odbywa się to kosztem Waszego życia rodzinnego. Tym bardziej należą się Wam szczególne wyrazy uznania i podziękowania. Bez Państwa poświęcenia, odpowiedzialności, ponoszonego ryzyka, nie byłoby możliwe zabezpieczenie porządku i życia publicznego, życia mieszkańców oraz ich mienia. Wasze wysiłki są dostrzegane nie tylko przez Waszych zwierzchników, ale też władze państwowe i samorządowe. Efektem tego jest choćby Wasza nowoczesna siedziba i sprzęt, którym posługujecie się w codziennej służbie. Dzięki temu jesteście widoczni i skuteczni w terenie oraz cieszycie się społecznym zaufaniem.

Dziękując policjantom za ich za oddaną służbę, w imieniu samorządu powiatu miechowskiego, mieszkańców tej ziemi i własnym, starosta życzył wszystkim pracownikom KPP Miechów, na czele z jej komendantem, spokojnej służby, jak najmniej interwencji i zgłoszeń o przestępstwach, skutecznego utrzymania bezpieczeństwa i porządku w naszym powiecie i idącej za tym przychylności i zrozumienia mieszkańców.

Do życzeń i gratulacji dołączyli m.in. – zastępca komendanta wojewódzkiego insp. Rafał Leśniak oraz za pośrednictwem Moniki Kolasa – wojewoda Piotr Ćwik.

Tradycyjnie podczas święta policjantów były awanse i odznaczenia. Niezależny Samorządowy Związek Zawodowy Policjantów Województwa Małopolskiego Złotym Krzyżem „Za zasługi dla Związku” uhonorował starostę powiatu miechowskiego – Jacka Kobyłkę. Srebrny Krzyż nadano komendantowi powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej – mł. bryg. Michałowi Majdzie, a Brązowy funkcjonariuszowi KPP Miechów – asp. szt. Grzegorzowi Idzikowi.

Z okazji setnej rocznicy powstania Policji Państwowej, komendanci powiatowi w Miechowie – mł insp. Andrzej Kot i Mariusz Gurda otrzymali od Związku pamiątkowe medale wykonane z brązu.

Warto również wspomnieć, iż decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Brązowy Medal „Za zasługi dla policji” podczas wojewódzkich obchodów na Wawelu – uhonorowany został biegły sądowy od lat służący pomocą miechowskiej komendzie – lekarz medycyny Andrzej Krajewski.

Awanse na wyższe stopnie tego dnia otrzymali następujący policjanci:

  • podinspektora Policji – nadkomisarz Dariusz Musiał
  • aspiranta sztabowego Policji – starsi aspiranci Grzegorz Kita, Witold Wolka,
  • starszego aspiranta Policji – aspiranci Sławomir Hajduła, Grzegorz Janus, Jerzy Machejek,
  • aspiranta Policji – młodsi aspiranci Przemysław Konieczny, Tomasz Wierzbowski, Katarzyna Szrejder,
  • młodszego aspiranta Policji – sierżanci sztabowi Michał Antolski, Jerzy Bugaj, Andrzej Janus, Marcin Nocoń, Ewelina Piech
  • sierżanta sztabowego Policji – starsi sierżanci Marcin Habera, Kinga Idzik, Łukasz Łata, Paweł Kościej,
  • starszego sierżanta Policji – sierżant Ireneusz Saracen
  • sierżanta Policji – starszy posterunkowy Grzegorz Micuła