Bieżące prace i inwestycje na drogach powiatowych w pełni

0
562
Likwidacja namulisk w Falniowie przez Zarząd Dróg Powiatowych

Sezon wakacyjny to czas wytężonej pracy dla Zarządu Dróg Powiatowych w Miechowie. Wciąż trwają pracę nad likwidacją namulisk powstałych na drogach powiatowych w wyniku intensywnych opadów deszczu.

Postępom prac w poniedziałek 29 lipca przyglądał się wicestarosta Paweł Osikowski z dyr. ZDP Romanem Suchoniem. Tego dnia drogowcy z Zarządu usuwali namuliska na drodze powiatowej w Falniowie w gminie Miechów. Pomagał im w tym wydatnie sprzęt którym dysponują. Znakomicie się sprawdza zakupiony w bieżącym roku uniwersalny pojazd specjalistyczny Mercedes Unimog. Samochód ten służy nie tylko do koszenia rowów i poboczy. Jak widać na zdjęciach, sprawdza się także w odwózce ziemi zbieranej przez koparko-ładowarkę. „Unimog” będzie również wykorzystywany zimą do odśnieżania.

Oprócz bieżącego utrzymania dróg, realizowane są ich przebudowy. Zaawansowany stan mają prace w ramach zadania finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego tj. „Zwiększenie dostępności komunikacyjnej północnej części Powiatu Miechowskiego do projektowanej drogi ekspresowej S7 w węźle „Książ” poprzez:

budowę nowego odcinka drogi powiatowej nr 1217K Książ Wielki – Książ Mały – Moczydło, na odcinku od drogi krajowej nr do drogi powiatowej nr 1217K w m. Wielka Wieś, dł. ok. 1,815 km,

przebudowę drogi powiatowej nr 1217K Książ Wielki – Książ Mały – Moczydło, na odcinku Wielka Wieś – Książ Mały – Moczydło, dł. ok. 7,733 km.” Zadanie to ma się zakończyć 8 września 2020 roku.

Rozpoczęły się również roboty na drodze powiatowej w Przybysławicach w gminie Kozłów na dł 4,703 km. Zadanie to realizowane jest przez powiat miechowski z udziałem samorządu kozłowskiego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.