Stypendia wójt gminy Słaboszów dla uczniów na zakończenie roku szkolnego

0
701

Podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego 2018/2019 w dniu 19 czerwca 2019 r. w szkołach prowadzonych przez Gminę Słaboszów: w Szkole Podstawowej w Dziaduszycach i w Szkole Podstawowej w Janowicach – Marta Vozsnak – Wójt Gminy Słaboszów wręczyła listy gratulacyjne 46 uczniom, którym przyznano stypendia za wysokie wyniki w nauce (średnia ocen co najmniej 4,75), a następnie wypłacono ich rodzicom stypendia za wyniki w nauce w łącznej kwocie 8360 zł.

W Szkole Podstawowej w Dziaduszycach stypendia za wyniki w nauce oraz wzorowe zachowanie otrzymało 32 uczniów poszczególnych klas szkoły podstawowej: IV – 5; V a – 4; V b – 9; VI – 5; VII – 3; VIII – 3 oraz klasy III gimnazjum: 3 uczniów, dla których wydatkowano kwotę 5730 zł.

W Szkole Podstawowej w Janowicach stypendium za wyniki w nauce oraz wzorowe zachowanie otrzymało 14 uczniów poszczególnych klas: IV – 5; V – 1; VI – 1; VII – 5, VIII – 2 uczniów, dla których wydatkowano kwotę 2630 zł