100 lat OSP Wielkanoc

0
833
Nowy sztandar na 100-lecie OSP Wielkanoc

100 lat to za mało…
Chciałoby się zaśpiewać przy okazji jubileuszu jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Wielkanocy w gminie Gołcza, która w niedzielę 14 lipca 2019 obchodziła stulecie istnienia.

Na tę uroczystość zjechali przedstawiciele władz różnych szczebli w osobach: wiceministra sportu i turystyki – Jacka Osucha, wicemarszałka Sejmu – Ryszarda Terleckiego, wicemarszałka Senatu – Marka Pęka, poseł Elżbiety Dudy, wojewody małopolskiego Piotra Ćwika. Władze powiatu miechowskiego reprezentowali – wicestarosta Paweł Osikowski, przewodniczący Rady Powiatu Krzysztof Świerczek, oraz radni – Anna Dróżdż, Ewa Wojciechowicz, Jerzy Pułka.

Uroczystości rozpoczęła Msza św. w Kościele Wniebowzięcia NMP w Gołczy, którą w intencji jednostki i jej członków odprawił ks. proboszcz Edward Kuzka w koncelebrze małopolskiego kapelana strażaków – ks. bryg. Władysława Kuliga. Za przyczyną św. Floriana kapłani dziękowali Bogu za wszelkie dobro i łaski dla jednostki, prosząc jednocześnie o dalszą opiekę dla strażaków, ich rodzin oraz odpowiedzialnych za sprawy straży z ramienia samorządów i wyższych szczebli. W modlitwach wspomniano również druhów, którzy wpisali się w historię jednostki, ale odeszli już na wieczną wartę. Podczas Mszy św. poświęcony został nowy sztandar „Jubilatki”.

Druhom z Wielkanocy, ich kolegom strażakom z innych jednostek oraz gościom i mieszkańcom świętującym setną rocznicę, nie straszna była kapryśna pogoda towarzysząca obchodom. Uroczystemu przemarszowi z kościoła na odnowiony plac przy wyremontowanej remizie, pierw towarzyszył rzęsisty deszcz, który przeminął przed dotarciem na miejsce docelowe. Na czele orszaku prócz komendanta uroczystości st. kpt. Pawła Serwatki szły połączone orkiestry dęte prowadzone przez Piotra Święchowicza – „Czapelanka” z Czapel Małych i Młodzieżowa Orkiestra Dęta” działająca przy BiOAK Gołcza.

Wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki w asyście mł. bryg. Michała Majdy, komendanta powiatowego PSP w Miechowie, odebrał raport gotowości do uroczystości oraz dokonał przeglądu jednostek. Po podniesieniu flagi państwowej i odśpiewaniu Mazurka Dąbrowskego, przybyłych gości powitał druh Tadeusz Szymborski, prezes OSP Wielkanoc.

Po przybliżeniu rysu historycznego jednostki przez druha Bartosza Kowalskiego, przyszedł czas na kulminację uroczystości – przekazanie nowego sztandaru jednostki ufundowanego przez: Leszka Heriana, dyr. „Saria” Polska Oddział „Secanim Wielkanoc”, Danutę Kuc i Ewę Kobińską. Nowy sztandar od darczyńców odebrał wójt Lesław Blacha, który z kolei przekazał go prezesowi „Stulatki” – druhowi Tadeuszowi Szymborskiemu. Zanim poczet sztandarowy zaprezentował nowe barwy druhom i gościom, wójt Lesław Blacha odznaczył sztandar Złotym Znakiem Związku OSP RP.

W trakcie uroczystości jubileuszowej OSP Wielkanoc, nadano wiele odznaczeń i wyróżnień. W imieniu władz wojewódzkich przewodniczący Rady Powiatu Krzysztof Świerczek i radna Anna Dróżdż na ręce prezesa Szymborskiego wręczyli strażackiej braci ochotniczej z Wielkanocy Medal Zarządu Województwa „Polonia Minor”. Druh prezes uhonorowany został również Brązowym Krzyżem Zasługi, który prócz gospodarza gminy wręczali wicemarszałkowie: Sejmu – Ryszard Terlecki, Senatu – Marek Pęk.

A oto pozostałe wyróżnienia dla druhów:

Medalem Honorowym im. Bolesława Chomicza odznaczono dh Stanisława Kuca.

Medale Za zasługi dla pożarnictwa otrzymali:
Złoty – Józef Kobiński, naczelnik OSP Wielkanoc;
Srebrny – Dariusz Patej, Henryk Fima, Paweł Orczyk, Marek Orczyk, Zdzisław Kośmider, Leszek Lipka, Michał Perek, Andrzej Jesień, Bogumił Gajos;
Brązowy – Grzegorz Szymborski, Wojciech Molenda, Paweł Molenda, Łukasz Kośmider, Bartosz Kowalski, Przemysław Styczyński, Wiktor Sosnowski, Marcin Sęk, Waldemar Paluch.

Odznakę „Strażak Wzorowy” otrzymali:
Karol Kobiński, Michał Kośmider, Ryszard Kośmider, Michał Orczyk, Piotr Orczyk, Tomasz Szymborski, Piotr Toboła.

Odznaką „Za wysługę lat” wyróżnieni zostali:
Franciszek Molenda, Marian Herian, Stanisław Kuc, Stefan Duda, Jerzy Dobrzanowski, Zdzisław Kośmider, Henryk Fima, Leszek Lipka, Tadeusz Szymborski.

Oficjalną uroczystość w swych przemówieniach podsumowali goście. Wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki pogratulował jubileuszu oraz obecnej postawy i działalności jednostki w Wielkanocy. Przy tej okazji informował, iż do Sejmu trafiła specjalna ustawa, na mocy której jednostki OSP otrzymają rocznie na różnoraką działalność po 5 tys. zł.

Poseł Elżbieta Duda dziękowała druhom za ich ciężką i odpowiedzialną pracę, nie tylko w aspekcie bojowym ratowania zdrowia i mienia społeczeństwa, ale też w dziedzinie pielęgnacji kultury i tradycji.

O etosie strażaka, jego odwadze, heroizmie i poświęceniu mówił wicemarszałek Senatu Marek Pęk. Podkreślał, iż tych cnót oraz towarzyszącego im zaufania społecznego zazdroszczą druhom wszyscy, włącznie z politykami. Co ciekawe, jak wspomniał wicemarszałek Pęk, o polskim fenomenie ochotniczych straży pożarnych słyszał nawet ambasador Kazachstanu, który nie omieszkał mu o tym wspomnieć na niedawnym spotkaniu. Na ten wzór w swym dalekim kraju ambasador widziałby podobne organizacje.

Wojewoda Małopolski Piotr Ćwik przekazał życzenia i podziękowania dla OSP Wielkanoc zrzeszającej tych, którzy są gotowi do niesienia pomocy, ale też do aktywnego włączania się w życie społeczne i kulturalne swojej miejscowości i gminy. Prezesowi jednostki Tadeuszowi Szymborskiemu wojewoda wręczył pamiątkowy Medal 100-lecia Odzyskania Niepodległości.

Do gratulacji i życzeń dołączyli: wiceminister sportu i turystyki Jacek Osuch, Michał Tochowicz reprezentujący ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka oraz komendant powiatowy PSP mł. bryg. Michał Majda, który odczytał list okolicznościowy małopolskiego komendanta PSP.

Oficjalne obchody stulecia OSP Wielkanoc zwieńczyła defilada pododdziałów, którą poprzedziło wręczenie przez prezesa Tadeusz Szymbroskiego okolicznościowych statuetek dla: wójta Lesława Blachy, przewodniczącego Rady Gminy Stanisława Makoli, komendanta gminnego OSP Pawła Pysza, proboszcza Parafii Gołcza ks. Edwarda Kuzka, dyr. „Saria Polska” Oddział „Secanim Wielkanoc” Leszka Heriana, Mariana Heriana, Stefana Dudy, Franciszka Molendy, Jerzego Dobrzanowskiego, Tadeusza Kmity.

Krzysztof Capiga, rzecznik prasowy Starostwa