Zadania drogowe w gminie Miechów

0
967

9 lipca 2019 r. nastąpiło przekazanie placów budowy dla remontowanych odcinków dróg gminnych. Realizacja inwestycji obejmuje następujące zadania:

  • Remont (modernizacja) drogi gminnej dojazdowej do pól w miejscowości Brzuchania, dł. 0,800 km”.
  • Remont (modernizacja) drogi gminnej dojazdowej do pól w miejscowości Wymysłów, dł. 0,185 km”.

(Zadania realizowane są w ramach funduszy sołeckich wsi Brzuchania i Wymysłów oraz środków Województwa Małopolskiego. Wartość przyznanego dofinansowania 150 000 zł).

  • Bieżąca konserwacja istniejącej nawierzchni drogi na os. Żeromskiego w Miechowie”.
  •  „Remont (modernizacja) drogi gminnej na os. Sikorskiego w Miechowie (przy garażach)”.  

(Zadania realizowane ze  środków budżetu gminy Miechów).

W zakresie inwestycji zaplanowano m.in.: roboty przygotowawcze, ziemne, wykonanie podbudowy i nawierzchni asfaltowej. Wartość powyższych robót drogowych to kwota 461 875,33 zł brutto.

Wykonawcą zadań w miejscowości Brzuchania i Wymysłów jest Firma WALKOR. Na terenie Miechowa prace realizowane będą przez firmę DUKT Sp z o.o. Inwestycje nadzoruje Sebastian Gwizdek.

Zgodnie z zawartymi umowami remonty dróg gminnych zakończyć się mają w miesiącu sierpniu br.