Nowe boisko dla uczniów z Zagorzyc

0
407
Boisko SOSW Zagorzyce przed przebudową

We wtorek 9 lipca samorząd powiatu miechowskiego podpisał umowę na zadanie pod nazwą: Przebudowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy SOSW w Zagorzycach realizowana w ramach projektu pn. „Małopolska infrastruktura rekreacyjno – sportowa – MIRS”.

W wyniku postępowania przetargowego, wykonawcą inwestycji została kielecka firma „ECOFORMA” Hubert Wójcik. Koszt całkowity przebudowy boiska w Zagorzycach wynosi 175 765 zł. Na ten cel powiat miechowski pozyskał od Województwa Małopolskiego 70% dotację w wysokości 123 035 zł. Z własnego budżetu wyłoży pozostałe 30% – 52 729 zł. Prace mają się zakończyć do 30 września br.

W ramach przebudowy przewiduje się:

 • mechaniczne wykonanie koryta grubości 30cm pod nową nawierzchnię boiska,
 • wydzielenie nowej areny boiska o wymiarach 19,0 x 32,0m poprzez montaż obrzeża betonowego 30x8cm na ławie betonowej,
 • wykonanie warstwy odsączającej grubości 15 cm po zagęszczeniu z piasku,
 • ułożenie warstwy geowłókniny,
 • wykonanie nawierzchni betonowej – beton C20/25 W-8, zbrojony rozproszonym z włókien z tworzywa w ilości 2 kg/m3, z dylatacją – grubość warstwy 15 cm,
 • wykonanie nawierzchni poliuretanowej typu natrysk o łącznej grubości 13 mm wraz z malowaniem linii boisk (grubość linii 5 cm),
 • wykonanie odwodnienia liniowego betonowego z kratką stalową ocynkowaną w ilości 38 mb
 • osadzenie tulei do montażu stojaków do gry w koszykówkę i słupków do gry w siatkówkę i tenisa ziemnego
 • montaż z przygotowanych tulejach stojaków do gry w piłkę koszykową
 • montaż z przygotowanych tulejach słupków do gry w piłkę siatkową
 • montaż z przygotowanych tulejach słupków do gry w tenisa ziemnego
 • wykonanie i montaż piłkochwytów wysokości 6,0 m, wykonanych z stalowych słupków i zastrzałów, wypełnionych siatką węzłową PE gr. 3 mm o oczkach 100 x 100 mm w kolorze zielonym w ilości 2 szt po 19,0 m długi każdy