O strategii Małopolski w miechowskim Starostwie

0
909

Mówiąc i myśląc o rozwoju Małopolski, w ramach tzw. zrównoważonego rozwoju, władze wojewódzkie nie pomijają północnej części regionu. W środę 3 lipca w Starostwie Powiatowym w Miechowie wicemarszałek Łukasz Smółka wraz z pracownikami Urzędu Marszałkowskiego konsultowali Strategię Rozwoju Województwa „Małopolska 2030” w oparciu o Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2021-2027.

W spotkaniu uczestniczyli włodarze samorządów z powiatu miechowskiego oraz proszowickiego. Na jego inaugurację starosta Jacek Kobyłka wyraził radość i wdzięczność, iż w planach strategicznych regionu nie jest pomijana północna jego część.

Jak informował wicemarszałek Łukasz Smółka, w Miechowie to 6. z kolei spotkanie, na którym z lokalnymi przedstawicielami władz, różnych organizacji, instytucji oraz z mieszkańcami, omawia się strategię Małopolski na tle kolejnej perspektywy Regionalnego Programu Operacyjnego. Bardzo wstępne jego założenia władze wojewódzkie przesłały już do konsultacji z Brukselą. Co prawda kończy się bieżące rozdanie środków z RPO, ale nie wszystkie środki zostały w nim zagospodarowane. Stąd Zarząd Województwa przygotowuje się do renegocjacji z Unią warunków, na podstawie których będzie możliwe pełne wydatkowanie funduszy z bieżącego rozdania.

Wstępem do późniejszej dyskusji, mającej charakter warsztatowy, nakierowanej na zidentyfikowanie kluczowych barier oraz potencjałów rozwojowych północnej części Małopolskich, było przedstawienie krajowych uwarunkowań prac nad Strategią Rozwoju Województwa „Małopolska 2030” i Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2021-2027. Jak przyznała Joanna Urbanowicz, dyr. Departamentu Zrównoważonego Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego, dotąd władze krajowe jak i regionalne stawiały na rozwój w oparciu o duże aglomeracje. To się zmieniło w 2017 roku, kiedy rządzący przyjęli tzw. Strategię odpowiedzialnego rozwoju. Jest to zupełnie nowy model polityki prorozwojowej kraju. Obecnie stawia się również na miasta średnie i obszary lokalne, dotychczas pomijane.

Z prezentacji przedstawionej przez dyr. Urbanowicz wynika, iż do największych wyzwań jakie stoją przed naszym regionem należy m.in. demografia. Problemem staje się dominacja liczby mieszkańców w wieku poprodukcyjnym nad tymi w wieku produkcyjnym. Jest to zwłaszcza widoczne zarówno w proszowickiem jak i na Miechowszczyźnie. Ponadto w Małopolsce borykamy się ze złą jakością powietrza. Ten czynnik wpływa zapewne na zwiększoną liczbę chorób układu oddechowego. Od 2008 roku aż o 34,8 % wzrosła liczba zgonów z tego tytułu. Notuje się też spory wzrost umieralności na choroby nowotworowe – o 7,4%. Coraz większym problemem są topniejące pokłady wody pitnej i jej pogarszająca się jakość. Patrząc z drugiej strony, praktycznie zniknął problem bezrobocia. Zmniejszył się również odsetek osób korzystających z pomocy społecznej.

Po przedstawieniu uwarunkowań prac nad Strategią Rozwoju Województwa „Małopolska 2030” i RPO WM na lata 2021-2027 przez Magdalenę Lasak – Strutyńską, zastępcę dyr. Departamentu Zarządzania Programami Operacyjnymi Urzędu Marszałkowskiego, przyszedł czas na prace warsztatowe. Tę część zainaugurował przewodniczący Rady Powiatu Krzysztof Świerczek, który poruszył kilka zagadnień rzutujących na sytuację w powiecie miechowskim. Mówił m.in. o: trudnej sytuacji Szpitala św. Anny wynikającej choćby z niepłacenia za nadwykonania przez NFZ, strukturze demograficznej, w której przeważa liczba osób starszych, co z kolei przekłada się na nakłady na pomoc społeczną i inwestycje w tym zakresie (rozbudowa DPS w Miechowie), oświacie ponadpodstawowej i problemami lokalowymi Zespołu Szkół Nr 1, do którego ściągają podwójne roczniki absolwentów „podstawówek” i gimnazjów, konieczności budowy boiska przy Zespole Szkół Nr 2 i staraniach władz powiatu w tym zakresie. Przewodniczący poruszył również 2 ważne aspekty. Pierwszy z nich to najwyższa w Polsce zachorowalność w powiatach proszowickim i miechowskim na raka płuc. Wspomniał także o konieczności przyciągnięcia inwestorów na ziemię miechowską w kontekście planowanego utworzenia strefy aktywności gospodarczej na gruntach powiatu w gminie Książ Wielki.