Już jest! Nowy parking przy dworcu PKP w Miechowie

0
990

1 lipca 2019 r. udostępniono kierowcom nowe miejsca parkingowe przy dworcu kolejowym,  powstałe w ramach realizacji projektu pn. „Udrożnienie systemu komunikacji poprzez budowę parkingu P&R na trasie Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej w Miechowie”.       

Pierwszy etap budowy parkingu obejmował roboty budowlane na placu po stronie północnej dworca kolejowego, w kierunku ul. H. Sienkiewicza.

W efekcie zakończonych prac, do użytku oddano 72 miejsca postojowe, w tym 2 dla osób niepełnosprawnych i 1 dla rodzin  z dziećmi. 

Wykonawcą jest firma: AG SYSTEM Sp. z o. o. z  z Krakowa.
Wartość pierwszego etapu robót wyniosła 1 113 700 zł.

Inwestycja została zaplanowana w taki sposób, aby po wykonaniu miejsc parkingowych na pierwszym placu – udostępnić je kierowcom, a następnie przystąpić do następnego etapu obejmującego budowę drugiego parkingu (w stronę Komorowa i przed budynkiem dworca). 

Nowoczesny i funkcjonalny parking Park&Ride będzie posiadał łącznie 151 miejsc postojowych, w tym: dla osób niepełnosprawnych, rodziców z dziećmi, dla TAXI, dla autobusów/busów oraz przystanek komunikacji zbiorowej i obiekt Bike&Ride dla 12 stanowisk postojowych.

Na koniec inwestycji zaplanowane jest uruchomienie elektronicznego systemu informacji oraz nasadzenia drzew i krzewów (łącznie 86 szt).  

Planowany termin zakończenia całego zadania to koniec grudnia 2019 r.

Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 7 Infrastruktura transportowa, Działanie 7.2 Transport kolejowy, Poddziałanie 7.2.4 Infrastruktura dla obsługi podróżnych  – SPR.