Radni powiatu na budowie Centrum Aktywizacji i Rehabilitacji

0
566

We wtorek 2 lipca radni powiatowi zebrali się przy Domu Pomocy Społecznej przy ul. Warszawskiej w Miechowie, by osobiście zapoznać się z postępem prac rozbudowy DPS o „Strefę Aktywizacji i Rehabilitacji dla Mężczyzn Niepełnosprawnych Intelektualnie”.

Zakres zrealizowanych robót przedstawił wykonawca zadania, dyrektor ds. realizacji firmy „Inare” – Sławomir Kopeć. Na dzień wizyty budynek był w stanie surowym zamkniętym. Wstawiona została stolarka okienna. Na ukończeniu było tynkowanie ścian, a w połowie obiekty wykonane zostały wylewki. Wykonawca zapowiedział, iż do końca pierwszego tygodnia lipca zostaną zakończone tzw. prace mokre. Rozpoczął już prace stricte wykończeniowe. Do końca lipca mają być gotowe elewacje. W połowie tego miesiąca rozpoczną się prace drogowe.

Dyrektor firmy wykonującej inwestycję zapewniał władze powiatu, że wszystko idzie zgodnie z planem. Zakłada, iż roboty budowlane i wykończeniowe uda się zrealizować do końca sierpnia br. Od tego czasu mogą się rozpocząć tzw. odbiory. Na pytanie Krzysztofa Świerczka, przewodniczącego Rady Powiatu, kiedy firma odda klucze do gotowego obiektu, dyr. Sławomir Kopeć odparł, że we wrześniu br.

Przypomnijmy, iż budowa i wyposażenie „Strefy Aktywizacji i Rehabilitacji dla Mężczyzn Niepełnosprawnych Intelektualnie” realizowana jest z udziałem środków unijnych z osi Priorytetowej 11 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Kwota dofinansowania wynosi blisko 1,5 mln zł, a wartość całego zadania – 2,7 mln zł. Powiat miechowski dokłada do tego ponad 1,2 mln zł.