Ruszyła budowa drogi dojazdowej ul. Matejki w Miechowie

0
384

Gmina Miechów przekazała plac budowy dla pn. Wykonanie skrzyżowania w ramach zadania: „Budowa drogi dojazdowej do nieruchomości położonych przy ul. Matejki i ul. Warszawskiej w Miechowie – etap I”.

Zaplanowany zakres prac obejmuje: 

1. roboty przygotowawcze,
2. roboty ziemne,
3. odwodnienie korpusu drogowego
4. podbudowa,
5. nawierzchnia

Inwestycja realizowana będzie ze środków Budżetu Gminy Miechów.  Wartość zadania wynosi 132 402,29 zł.

Wykonawcą rozpoczynających się robót, jest  Zakład Wodociągów i Kanalizacji  Sp. z o.o., któremu w dniu 1 lipca br. przekazano plac budowy.

Na miejscu rozpoczynającej się inwestycji obecni byli: burmistrz Gminy i Miasta Miechów – Dariusz Marczewski, prezes ZWiK w Miechowie Paweł Wilk, przedstawiciele Zarządu Dróg Powiatowych w Miechowie, pracownicy Referatu Dróg, Transportu i Zamówień Publicznych UGiM Miechów oraz mieszkańcy.