Nowa strona internetowa z geoportalem Powiatu Miechowskiego

0
866

Od wtorku 25 czerwca 2019 roku funkcjonuje nowy serwis internetowy Powiatu Miechowskiego zbudowany w oparciu o budowę strony dla Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Miechowie w ramach projektu „E-usługi w informacji przestrzennej Powiatu Miechowskiego. Zadanie to zrealizowane zostało z udziałem środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Wchodząc na www.miechow.pl zobaczymy nie tylko nowoczesny serwis Starostwa Powiatowego w Miechowie z zupełnie nową szatą graficzną. Uwagę przykuwa przejrzystość strony, klarowne menu oraz oczywiście sama zawartość. Na stronie powiatu oprócz najnowszych wydarzeń, sylwetki i opisu działań władz powiatu, danych teleadresowych urzędu i jednostek organizacyjnych, znajdziemy coś, co jest absolutną nowością – Geoportal Powiatu Miechowskiego. Za jego pomocą m.in będzie można wyszukać, zweryfikować położenie i wielkość danej działki lub większego obszaru. Kolejnym novum wprowadzonym na stronie jest dziennik starosty, w którym gospodarz powiatu skrupulatnie opisuje wyniki swej pracy i plan dalszych działań.

Należy podkreślić, iż nowy serwis internetowy powiatu miechowskiego jest przyjazny dla osób niepełnosprawnych, spełnia wymogi standardu WCAG 2.0., czyli wytyczne dla dostępności treści internetowych (z ang. Web Con-tent Accessibility Guidelines). Jest to standard wskazany w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności. Serwis powiatu jest w pełni responsywny, czyli automatycznie wykrywa rozdzielczość urządzenia, na którym jest wyświetlany i dostosowuje do niego odpowiedni widok.