Uroczyste pożegnanie ósmoklasistów z SP w Książu Małym

0
762

Zakończenie roku szkolnego w Szkole Podstawowej w Książu Małym poprzedzone był uroczystą Mszą świętą w miejscowym Kościele Parafialnym, sprawowaną przez księdza kanonika Jana Rudeckiego, w której licznie uczestniczyli rodzice, nauczyciele, pracownicy szkoły, zaproszeni goście oraz brać uczniowska.

Na uroczystej akademii gośćmi honorowymi byli: kierownik Centrum Usług Wspólnych w Książu Wielkim – Jolanta Nowak oraz Przewodniczący Komisji Oświaty Gminy Książ Wielki – Marek Płonczyński.

Dyrektor Danuta Gajos podsumowała pracę za miniony rok szkolny, poinformowała, że do szkoły uczęszcza 121 uczniów i przedszkolaków, wyniki nauczania są wysokie, średnia szkoły wynosi 4,28  a  26 uczniów tj.  (41% uczniów kl. IV-VIII ) otrzymało świadectwa z wyróżnieniem.

Dyrektor wyróżniła szczególnie absolwentów, którzy ukończyli szkołę z wysokimi wynikami nauczania oraz  uzyskali wysokie wyniki z egzaminu ósmoklasisty, są to: Kacper Zegan, Kamil Ptak, Filip Wandas, Bartosz Wiesławski, Agnieszka Szwaczka, Paweł Michta, Magdalena Słomska i Jakub Szyniec.
Gratulowała wszystkim uczniom wysokich wyników w nauce, sukcesów w konkursach szkolnych i pozaszkolnych  oraz w turniejach sportowych.

Część artystyczną na której uczniowie z humorem przyznawali wszystkim nauczycielom „Nagrody specjalne, tytuły i wyróżnienia”- przygotowały wychowawczynie najstarszych klas Małgorzata Banaszek i Bożena Janus wraz z podopiecznymi, dekorację przygotowało kółko plastyczne  pod kierunkiem Edyty Ratuch.

Klasa siódma z żalem żegnała swoich starszych kolegów i koleżanki z klasy ósmej, na pamiątkę wręczyli im kubki ze zdjęciem Szkoły Podstawowej w Książu Małym oraz na osłodę rozstania pyszny tort.

Dyrektor szkoły  w swoim przemówieniu kierowała ciepłe słowa do absolwentów.:

„Okres 8 lat nauki w tej szkole zaopatrzył  Was w wiedzę, doświadczenie i odwagę  na dalszą wędrówkę nowymi ścieżkami edukacji.

Drodzy Absolwenci !

Wiążemy z Wami duże nadzieje, ponieważ jesteśmy przekonani, że  wiedza, zdolności i umiejętności  zdobyte i rozwijane w tej szkole, będą teraz procentowały.
Myślę, że będziemy mogli być z Was dumni tak, jak teraz jesteśmy.

 Życzę Wam,  abyście  w kolejnej szkole odnaleźli miejsce dla siebie, odnaleźli  nowych kolegów  oraz  abyście  się  nie zawiedli  na ludziach i  spotykali się ze sprawiedliwością  i  serdecznością.”

Rodzice dziękowali nauczycielom za całokształt pracy z dziećmi,  kierując  do nich wzniosłe słowa oraz wręczyli im  kwiaty – symbol szacunku i wdzięczności.