Dofinansowanie dla Gminy Gołcza w ramach Funduszu Dróg Samorządowych

0
476

Wójt Gminy Gołcza Lesław Blacha odebrał czek na dofinansowanie w wysokości 380 976 zł w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Uroczyste przekazanie wsparcia finansowego odbyło się w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie, w którym uczestniczył między innymi Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk i Wojewoda Małopolski Piotr Ćwik.

Pozyskane dofinansowanie przeznaczone jest na przebudowę drogi gminnej Szreniawa – Gajówka. Łączna wartość inwestycji to 636 023,93 zł.

Warto dodać, że w ramach Funduszu Dróg Samorządowych przebudowana zostanie także droga powiatowa w Ulinie Wielkiej relacji Skała – Ostrysz – Ulina Wielka – Ulina Mała, na którą Powiatowi Miechowskiemu przyznano dofinansowanie w wysokości 1 192 800 zł. W zadaniu tym swój wkład finansowy ma również Gmina Gołcza i Powiat Miechowski.