Uczniowie z Antolki recytują po angielsku

0
608

W czerwcu w Szkole Podstawowej w Antolce odbył się szkolny konkurs recytatorski i pięknego czytania po angielsku.

Czytanie ze zrozumieniem jest ważną praktyczną umiejętnością, która przynosi uczniom dużo satysfakcji, umożliwia zdobywanie i poszerzanie wiedzy, utrwalenie leksyki i poznanie nowego słownictwa oraz stwarza możliwość bycia samodzielnym w nowych sytuacjach językowych. Głośne czytanie poprawia wymowę i intonację oraz płynność i tempo czytania. 

W konkursie wzięło udział 17 uczniów. Uczestnicy prezentowali swoje umiejętności w dwóch kategoriach wiekowych – klasy III-IV i V-VIII i byli oceniani przez panie uczące języka angielskiego Zofię Karpę i Agatę Zegan.

Młodsi uczniowie prezentowali wcześniej przygotowane teksty, dostosowane do możliwości uczniów. Prezentacja składała się z recytacji wiersza i głośnego czytania przygotowanego tekstu. W tej kategorii wiekowej dwie uczennice klasy trzeciej, decyzją jury zdobyły pierwsze miejsca.

Starsi uczniowie recytowali wybrany przez siebie wiersz, losowali przygotowane teksty i prezentowali je obecnym nauczycielom i kolegom. W tej kategorii wiekowej najlepiej zaprezentował się Mateusz Miś, uczeń klasy VIII.

Doceniając wkład pracy włożony w przygotowanie uczniów do konkursu i najlepsze prezentacje, Pani Dyrektor wraz z Radą Rodziców ufundowała dla najlepszych z nich nagrody książkowe, umożliwiające im dalsze doskonalenie umiejętności językowych. Wszyscy uczniowie otrzymali drobne upominki za udział w konkursie.

Laureaci konkursu

Klasy III-IV

1. ex aequo Kamila Kustosz i Wiktoria Włodarczyk

Klasy V-VIII

1. Mateusz Miś
2. ex aequo Oliwia Gniewek i Natalia Świerczek
3. ex aequo Julia Gniewek i Kamila Manterys