Kształcenie zawodowe w szkołach branżowych szansą dla lokalnego rynku pracy

0
613

Sytuacja na rynku pracy jest zgoła inna niż jeszcze parę lat temu. To dziś pracodawcy muszą zabiegać o pracowników, a zwłaszcza o dobrych fachowców w danej dziedzinie. Choć przedstawiciele wszelkiej maści zawodów budowlanych, hydraulicznych, kulinarnych, operatorzy maszyn, kierowcy itp. mogą liczyć na dobre zarobki, to niestety wciąż młodzież, szczególnie w powiecie miechowskim, nie garnie się do kształcenia zawodowego. Większość nadal wybiera kierunki ogólne lub techniczne, choć nie każdy ma do tego predyspozycje.

Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Krakowie dostrzega problem przedstawiony powyżej. Wychodząc naprzeciw trendom i potrzebom, w piątek 14 czerwca w Starostwie Powiatowym w Miechowie zorganizowała konferencję pt. „Kształcenie zawodowe w szkołach branżowych szansą dla lokalnego rynku pracy”. Spotkanie otworzyli – komendant wojewódzki OHP, przewodniczący Rady Powiatu – Krzysztof Świerczek oraz starosta Jacek Kobyłka. Wzięli w nim udział dyrektorzy szkół średnich, podstawowych, przedsiębiorcy, przedstawiciele Młodzieżowego Centrum Kariery, OHP, Powiatowego Urzędu Pracy oraz Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego.

Starosta zachęcał do dyskusji i rozwiania wszelkich niejasności dotyczących kształcenia branżowego w szkołach I stopnia, które z dniem 1 września 2017 roku zastąpiły zasadnicze szkoły zawodowe.

O przesłankach do zorganizowania konferencji w powiecie miechowskim mówił komendant Krzysztof Świerczek. Konferencja ma na celu m.in. połączenie wysiłków organu prowadzącego szkoły średnie (Starostwa) z oczekiwaniami przedsiębiorców i uczniów, po to, by skorelować działania na rzecz odpowiedniego kształcenia zawodowego w oparciu o analizę i specyfikę lokalnego rynku pracy. Jak podkreślił komendant Świerczek, powiat miechowski jest na szarym końcu w Małopolsce pod względem liczby młodzieży kształcących się w szkołach branżowych. Przekłada się to potem na brak wykwalifikowanych specjalistów.

Pierwszym z prelegentów był Leonard Mazur, naczelnik Wydziału Kultury i Sportu, który omówił kształcenie branżowe w szkołach na terenie powiatu miechowskiego. Szkoły średnie, których organem prowadzącym jest Starostwo Powiatowe w Miechowie, kształcą w 32 branżach, w skład których wchodzi 213 zawodów.

Zreformowanie szkolnictwa zawodowego podyktowane było zapotrzebowaniem pracodawców, albowiem we współczesnym rynku pracy brakuje fachowców z wielu dziedzin. Dziś niemal połowa pracodawców w Polsce ma problem ze znalezieniem wykształconych pracowników. Oczywiście, kształcenie w szkole branżowej I stopnia nie zamyka drogi do dalszej edukacji. Zawody przyporządkowane do tego typu szkoły są zawodami jednokwalifikacyjnymi, przy czym część z nich ma kwalifikację wspólną z zawodem nauczanym na poziomie technikum. W przypadku takich zawodów, absolwenci branżowych szkół I stopnia będą mieli możliwość kontynuowania nauki w branżowych szkołach II stopnia, które rozpoczną funkcjonowanie od 1 września 2020 roku.

Odbycie nauki w obydwu typach szkół branżowych (I i II stopnia), umożliwia uzyskanie wykształcenia średniego branżowego i po zdaniu egzaminów kwalifikacyjnych, uzyskanie dyplomu technika. Uczęszczając do szkoły branżowej II stopnia, uczeń zdobywa wiedzę umożliwiającą mu zdanie egzaminu maturalnego i tym samym rozpoczęci nauki na studiach. Absolwenci szkół branżowych I stopnia mogą ponadto: uzupełniać wykształcenie ogólne w liceach ogólnokształcących dla dorosłych, uzupełniać wykształcenie zawodowe na kwalifikacyjnych kursach zawodowych i uzyskiwać nowe zawody, uzyskiwać nowe umiejętności w systemie kształcenia ustawicznego.

OHP oferuje wsparcie dla przedsiębiorców i uczniów młodocianych. O refundacji kosztów wynagrodzeń da młodocianych oraz składek na ubezpieczenie społeczne, a także o dofinansowaniu po wykształceniu pracowników młodocianych, mówiła na miechowskiej konferencji – Katarzyna Kowalczyk, starszy specjalista do spraw refundacji w MWK OHP. Z kolei Monika Gazy z Ośrodka Szkolenia Zawodowego w Miechowie przedstawiła ofertę usług OHP dla młodzieży i przedsiębiorstw w korelacji z potrzebami rynku pracy.