W Miechowie wybrano Radę Seniorów

0
757

10 czerwca br. odbyło się spotkanie wyborcze kandydatów do Rady Seniorów  w Miechowie na kadencję 2019-2024.

Spotkanie rozpoczął Dariusz Marczewski, Burmistrz Gminy i  Miasta Miechów. Następnie, w wyniku głosowania jawnego, wybrano  przewodniczącego i sekretarza spotkania. Przewodniczącym został Zenon Czekaj, a sekretarzem Krystyna Ćwiklińska.

Po krótkiej prezentacji każdego kandydata, przystąpiono do głosowania tajnego, gdzie każdy mógł oddać swój głos na maksymalnie 15 z 40 kandydatów.

Członkami Rady Seniorów w Miechowie zostali:

1. Barwińska Krystyna
2.  Czekaj Zenon
3.  Ćwiklińska Krystyna
4.   Domagała Adam
5.   Gamrat Krystyna
6.    Gibowski Jan
7.    Janus Włodzimierz
8.    Kruszec Helena
9.    Krzywda Mirosława
10.  Michalska Teresa
11.  Micuła Aleksandra
12.  Nowak Krystyna
13.  Papis Maria
14.  Winiarska Krystyna
15.  Wszół Jadwiga