Powiatowa Rada Rynku Pracy zainaugurowała nową kadencję

0
898

W poniedziałek 10 czerwca 2019 r. zainaugurowała swą działalność nowa Powiatowa Rada Rynku pracy. W Sali konferencyjnej Starostwa zebrały się osoby wytypowane przez związki zawodowe, przedsiębiorców, organizację rolniczą i samorząd powiatu. W skład nowej rady na kadencję 2019-2024, powołanej Zarządzeniem Starosty Jacka Kobyłki z 17 maja br. weszli:

  • Czesław Gamrat – NSZZ „Solidarność”
  • Agata Nocuń – Forum Związków Zawodowych Województwa Małopolskiego
  • Andrzej Kopeć – OPZZ Województwa Małopolskiego
  • Jerzy Borowski Cech Rzemiosł Różnych w Miechowie
  • Marek Boligłowa – Małopolska Izba Rolnicza
  • Jacek Kobyłka – starosta miechowski
  • Marek Szopa – wójt gminy Książ Wielki

Czesław Mardaus – naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leślnictwa, Ochrony Środowiska i Rynku Pracy Starostwa Powiatowego w Miechowie

Powołane gremium jest organem opiniodawczo-doradczym miechowskiego starosty w sprawach polityki rynku pracy.

Nowa rada wybrała spośród członków przewodniczącego i jego zastępcę. Jednogłośnie przewodniczącym został starosta Jacek Kobyłka, a jego zastępcą – Czesław Mardaus.

Dziękując za zaufanie, starosta Jacek Kobyłka deklarował, iż będzie się wsłuchiwał w głosy przedstawicieli Rady, przed którą stoi wiele wyzwań związanych ze zgoła odmienną sytuacją na rynku pracy, któremu obecnie w znikomym stopniu doskwiera bezrobocie, a pojawia się problem z deficytem chętnych do pracy.

O tym jak wygląda wspomniana sytuacja na rynku pracy w powiecie miechowskim mówiła dyr. Powiatowego Urzędu Pracy – Anna Frączkiewicz. Wiadomo, bezrobocie u nas spada, jak wszędzie, choć jeszcze nie tak drastycznie. Na koniec kwietnia wynosiło 4,4% (5,4% w kraju na koniec maja). W miechowskim PUP-ie liczba zarejestrowanych bezrobotnych wynosi 901 osób. Warto przypomnieć, iż kiedyś liczba ta przekraczała nawet ponad 3 tysiące osób.

Anna Frączkiewicz podkreślała, iż wobec niskiego bezrobocia, trudno jest realizować oferty pracy. Jest ich sporo, do końca maja było 426 ofert, ale z drugiej strony brakuje zainteresowania, bowiem ponad połowa z 901 zarejestrowanych to długotrwale bezrobotni, stanowiący tzw. 3 profil. Jednakże, jak zwróciła uwagę dyr. PUP, ustawa o profilowaniu jest niekonstytucyjna i w połowie czerwca traci moc. Zatem osoby, które notorycznie odmawiają podjęcia pracy czy innej formy aktywizacji, których interesują wyłącznie składki opłacane przez Urząd, po weryfikacji będą mogły być wykreślone z rejestru bezrobotnych.

W bieżącym 2019 roku PUP na aktywizację bezrobotnych dysponuje kwotą 3,5 mln zł, z czego wydało już 1 mln 211 tys. zł, w tym całość (900 tys. zł środków rządowych). Resztę stanowią pozyskane pieniądze unijne. Zrealizowano dotąd: 106 staży, 43 prace interwencyjne, 27 dotacji na uruchomienie działalności, 17 szkoleń, 7 doposażeń stanowisk pracy, 6 bonów na zasiedlenie, 6 pracy społecznie użytecznych, 81 przeszkolonych pracowników i pracodawców z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

W tym roku Powiatowy Urząd pracy może jeszcze zrealizować: 6 szkoleń, 13 doposażeń stanowiska pracy, 8 dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej, 1 prace interwencyjne, a w ramach RPO – 5 szkoleń, 1 staż, 2 doposażenia stanowisk pracy. Jednakże dyr. Frączkiewicz liczy na uruchomienie w tym roku rezerw ministerialnych, z których uda się jeszcze zaktywizować więcej osób w powiecie miechowskim.

W bardzo dużych ilościach na Miechowszczyźnie zatrudniani są obywatele ukraińscy. Już w tym roku do końca maja pracodawcy złożyli 249 oświadczeń o zamiarze podjęcia pracy przez cudzoziemców i wydano 21 zezwoleń na prace sezonowe. Zjawisko to z roku na rok jest coraz bardziej widoczne.

Powiatowa Rada Pracy pozytywnie zaopiniowała utworzenie nowych kierunków kształcenia w Niepublicznej Szkole Branżowej I Stopnia w Miechowie Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach w zawodach: murarz-tynkarz, mechanik pojazdów samochodowych, kucharz.