Kanalizacja w Biskupicach wykonana

0
545

Gmina Miechów zakończyła inwestycję polegającą na rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Biskupice.

Przedsięwzięcie współfinansowane było w ramach środków europejskich pozyskanych przez gminę Miechów z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Zakres prac polegał na budowie głównego kolektora sanitarnego grawitacyjnego przebiegającego przez miejscowość Biskupice i budowie kanałów bocznych (o łącznej długości 3 116 m) wraz z przyłączami do granic działek (628 m).

Wartość prac wyniosła 2 336 372,31 zł brutto, w tym  dofinansowanie w wysokości 63,63 % kosztów kwalifikowalnych.

Wykonawcą była firma Hydroterm z Michałówki.

Inwestycja jest częścią składową projektu, w ramach którego (w maju br.) zakończono rozbudowę ujęcia i sieci wodociągowej dla północnej części gminy Miechów w miejscowości Widnica. Wartość  całego projektu to ponad 3,5 mln zł.

Odbiór prac odbył się się przy udziale przedstawicieli gminy Miechów, wykonawcy, prezesa ZWiK Spółka z o.o., sołtysa Biskupic i przedstawicieli mieszkańców.