Sportowy i prozdrowotny Dzień Sportu w „Ekonomiku” na Dzień Dziecka i 15-lecie w UE

0
1293

W przeddzień 15. rocznicy wejścia Polski do Unii Europejskiej i Światowego Dnia Dziecka, w piątek 31 maja 2019 r. w Zespole Szkół Nr 1 w Miechowie zorganizowano Dzień Sportu.

Uczniowie mieli okazję wysłuchać ciekawych prelekcji okraszonych prezentacjami i plakatami, na temat szkodliwości palenia papierosów oraz używania narkotyków i dopalaczy, przygotowanych przez nauczycieli – Małgorzatę Łowicka – Gęgotek i Małgorzatę Żabę. 15 lat. Polski w Unii Europejskiej podsumowała Monika Zdeb – Capiga. Ona też wraz z Edytą Żurek przygotowały plakaty o prawach dziecka i ucznia.

Dyrektor Marzena Samborska życzyła uczniom, by ich dziecięce marzenia tkwiły w sercach i spełniały się przez kolejne lata. Odnosząc się do prelekcji o 15-leciu Polski w Unii Europejskiej, dyr. podkreślała, iż ten czas był wspaniałym okresem nie tylko dla samego kraju, ale też dla miechowskiego „Ekonomika”. Wiele przedsięwzięć, inwestycji, kursów, wyposażenie szkolnege, zawdzięczamy właśnie członkostwu we Wspólnocie. Tylko w tym roku szkoła wzbogaci się o nowoczesną pracownię językową, 45 komputerów i 15 laptopów.
 – To wszystko powoduje, że szkoła osiąga coraz wyższy poziom, a Wy kształcicie się w coraz lepszych warunkach – stwierdziła dyrektor.

Po wręczeniu dyplomów i nagr ód za prezentacje multimedialne o wybranym kraju angielskiego obszaru językowego, przyszedł czas na rozgrywki będące zwieńczeniem Dnia Sportu w „Ekonomiku”.

Krzysztof Capiga