Przy DPS ul. Warszawska powstaje Strefa Aktywizacji i Rehabilitacji

0
573

Trwa rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Warszawskiej w Miechowie, przy którym już w bieżącym roku zainauguruje działalność „Strefa Aktywizacji i Rehabilitacji dla Mężczyzn Niepełnosprawnych Intelektualnie”

Obiekt wzbogaci się o pomieszczenia przeznaczone do działań aktywizacyjnych, rehabilitacyjnych, terapeutycznych, kulturalnych i społecznych. Istniejący budynek DPS jest rozbudowywany o osiem pomieszczeń terapeutycznych. Znajdą się w nim: sala rehabilitacji ruchowej, sala doświadczania świata, gabinet psychologa, pracownia muzykoterapii, pracownia plastyczno-florystyczna, pracownia stolarska, pracownia komputerowa, sala wielofunkcyjna. W ramach projektu zapewnione jest również doposażenie w niezbędny sprzęt w/w pracowni.

Budynek zaprojektowany jest jako parterowy, częściowo podpiwniczony. Powierzchnia zabudowy to 531,32 m2, w tym budynek terapeutyczny i łącznik.

Przypomnijmy, iż w kwietniu 2018 r. została zawarta umowa o dofinansowanie Projektu w ramach osi Priorytetowej 11 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 pomiędzy Zarządem Województwa Małopolskiego a Powiatem Miechowskim na kwotę: 1 482 018 zł. Wartość inwestycji wynosi 2 731 246 zł, z czego udział własny powiatu opiewa na kwotę 1 249 228 zł.