Zebrania w celu wyboru sołtysów i organów osiedli na terenie gminy Miechów

0
820

Informujemy, że w związku z upływem czteroletniej kadencji, odbędą się zebrania w celu wyboru sołtysów i rad sołeckich na terenie gminy Miechów oraz zebrania wyborcze do organów osiedli będących jednostkami pomocniczymi gminy Miechów. 

Zgodnie z obowiązującym Statutami kadencja Sołtysa, Rad Sołeckich, Przewodniczącego i Zarządu Osiedla trwa pięć lat.

Zarządzeniem Burmistrza Gminy i Miasta Miechów nr 156/2019 z dnia 23 maja 2019 roku oraz Zarządzeniem Nr 163/2019 z dnia 30 maja 2019 roku, ustalony został harmonogram przeprowadzania wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich w poszczególnych sołectwach gminy Miechów na kadencję 2019-2024.

Sołtysi i Rady Sołeckie wybierane będą przez mieszkańców sołectw w termie od 31 maja 2019 r do 28 czerwca 2019 r.

Równocześnie informujemy, że na podstawie Uchwały Nr VIII/125/2019 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 23.05.2019 r. w sprawie zarządzenia zebrań wyborczych do organów osiedli będących jednostkami pomocniczymi Gminy Miechów, w okresie od 3 do 11 czerwca 2019 r. odbędą się Zebrania Wyborcze Zarządów i Przewodniczących Osiedla NR 1, NR 2, NR 3, NR 4, NR 5, NR 6, NR 7.

Zachęcamy do udziału w zebraniach.

Zarządzenie z dnia 30 maja

Harmonogram_przeprowadzania_wyborow_Soltysow_i_Rad_Soleckich

Harmonogram