Drogowa sesja w powiecie

0
653

Tematyką wiodącą IX sesji Rady Powiatu, która zebrała się w czwartek 23 maja 2019 r., były sprawy drogowe. Choć powiat miechowski obszarowo nie jest największy, to warto przypomnieć, iż przecina go ponad 400 kilometrowa sieć dróg powiatowych.

Radni powiatowi zgłosili szereg interpelacji. Jerzy Pułka m.in. wnioskował o rozważenie budowy ronda w centrum Gołczy, kontynuację budowy chodnika w kierunku Rzeźuśni, wymiana uszkodzonych barier przydrożnych, naprawę chodnika w Gołcza od banku do skrzyżowania w kierunki miejscowości Wielkanoc.

Prócz potrzeby poszerzenia poszerzenia zjazdu drogowego przy szkole w Swojczanach, odmulenia przepustu w tej miejscowości, naprawy barier przydrożnych w Charsznicy uszkodzonych prawdopodobnie w wyniku kolizji, udrożnienia rowów i wykonania odpowiedniego spływu wód z drogi w Jelczy, remontów cząstkowych i napraw gwarancyjnych dróg powiatowych w gminie Charsznica, radny Mariusz Wolny zwrócił uwagę na wykonanie oświetlenia i odpowiedniego oznakowania przy przejeździe kolejowym LHS w Uniejowie Rędziny. Radny zastrzegł, iż nie przyjmuje do wiadomości, że ten odcinek nie jest drogą powiatową, bowiem najważniejsze jest bezpieczeństwo mieszkańców.

Temat wspomnianego przejazdu powrócił w końcówce sesji. Jak się okazuje, z różnych względów jest on mocno skomplikowany. Jak wyjaśniał dyr. Zarządu Powiatowego Roman Suchoń, wraz ze starostą w tej sprawie interweniowali pisemnie nie tylko w PKP Nieruchomości, ale również u Ministra Infrastruktury Andrzeja Adamczyka. Odpowiedź była niezadowalająca, bowiem wskazano, że do dyspozycji powiatu są środki z Funduszu Dróg Samorządowych, z udziałem których powiat miechowski może wybudować w tym miejscu wiadukt. Ewentualnie można wnioskować o subwencję z budżetu państwa na obiekty mostowe.

Jak tłumaczył dyr. Suchoń, żeby skorzystać z pieniędzy państwa, potrzebny jest numer obiektu mostowego linii. Takiego obiektu nie ma, zatem nie ma też numeru.
– Teren jest PKP. Można tego nie przyjmować, ale taka jest rzeczywistość – podkreślał dyrektor. Ponadto, jak zauważył, budowa wiaduktu kosztowałaby kilka milionów. Rodzi się też pytanie, dlaczego ma taki obiekt lub nową drogę budować powiat, skoro powiatowy ciąg drogowy w tym miejscu przerwało PKP.
Temat jest trudny i w tym momencie właściwie nierozwiązalny, jeśli nie zajmie się tym PKP – ocenił Roman Suchoń. Jak ustalił, kiedyś był przewidziany i zaprojektowany wiadukt i było pozwolenie na jego budowę, jednakże wszelka dokumentacja na to zaginęła.

Radny Paweł Janicki proponował, by powyższą kwestię próbować rozwiązać w porozumieniu z dyrekcją LHS, a przewodniczący Rady Powiatu Krzysztof Świerczek zadeklarował, że zgłosi w tej sprawie interpelację do Ministra Infrastruktury – Andrzeja Adamczyka.

W trakcie sesji Roman Suchoń przedstawił radnym sprawozdanie Zarządu Dróg Powiatowych w Miechowie z wykonania zadań na sieci dróg powiatowych w 2018 r. oraz plan robót drogowych w 2019 r. W poprzednim roku ZDP na przebudowę dróg i mostów wydatkował 10 mln 466 tys zł. 6 mln 383 tys. zł pochłonęła przebudowa drogi powiatowej relacji Czaple Małe – droga nr 7 – Szczepanowice przez wieś, odcinek od skrzyżowania z drogą Czaple Małe – Czaple Wielkie dł. 7,463 km. Zadanie to realizowane było z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej, z którego pozyskano 2 mln 687 tys. zł. Powiat wyasygnował do tego 1,9 mln zł, a gmina Gołcza – 1 mln 787 tys. zł.

Prawie 8 km „powiatówek” samorząd powiatu przebudował wspólnie z gminami sprawdzonym systemem 50/50 za łącznie 2 238 442 zł. Najdłuższy odcinek wykonano w gminie Kozłów (3,960 km) na trakcie Mierzawa – Sędziszów – Kozłów wraz z poprawą odwodnienia na dł. 620 m. Po 646 754 zł wyłożyli – powiat i gmina Kozłów. W gminie Gołcza przebudowano odcinek w miejscowości Przybysławice na dł. 870 m (po 137 764 zł udział powiatu i gmina Gołcza). Odcinek 605 m wykonano na drodze Tunel – Charsznica (po 179 508 zł udział powiatu i gminy Charsznica). 1, 8 km warstw profilująco-wzmacniających położono na drogach powiatowych na terenie gminy Miechów (nieco ponad 150 tys. udział powiatu i gminy Miechów).

Największą inwestycją drogową zainicjowaną w 2018 roku w ramach funduszy unijnych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 było zwiększenie dostępności komunikacyjnej północnej części powiatu miechowskiego do projektowanej drogi ekspresowej S7 w węźle „Książ” poprzez:

budowę nowego odcinka drogi powiatowej Książ Wielki – Książ Mały – Moczydło, na odcinku od drogi krajowej nr 7 do drogi powiatowej w miejscowości Wielka Wieś dł. około 1,815 km oraz przebudowa drogi powiatowej Książ Wielki – Książ Mały – Moczydło na odcinku Wielka Wieś – Książ Mały – Moczydło dł. około 7,733 km. Zadanie to rozłożone zostało na 3 lata. Całość ma kosztować 13 585 899 zł, w tym: 6 807 182 środki unijne, 3 023 225 zł udział gminy Książ Wielki, 3 755 491 zł udział powiatu miechowskiego.

Ponadto w poprzednim roku prawie 5 km dróg udało się wyremontować i przebudować w ramach usuwania klęsk żywiołowych. Całkowita wartość inwestycji wyniosła 2 mln 347 tys. zł, z czego budżet państwa dołożył 1,4 mln zł, powiat – 473 tys. zł oraz resztę gminy (Słaboszów, Charsznica, Kozłów).

Działalność Zarządu Dróg nie tylko skupia się na inwestycjach i remontach. Bieżące utrzymanie dróg w 2018 rok kosztowało 1 682 959 zł, w tym zimowe – 959 745 zł i letnie – 723 213 zł. W tym zawiera się nie tylko odśnieżanie zimowe, ale również: remonty dróg i chodników systemem zleconym i siłami własnymi ZDP, oznakowanie dróg powiatowych, utrzymanie zieleni (wycinka drzew, koszenie poboczy i skarp, roboty odwodnieniowe, utrzymanie mostów i wiaduktu.

Zarząd Dróg Powiatowych w bieżącym roku ma również ręce pełne roboty. Prócz kontynuacji robót na węźle „Książ”, z inwestycji drogowych należy wymienić m.in., remonty z tzw. likwidacji zdarzeń mających znamiona klęsk żywiołowych (udział budżetu państwa ponad 70%), remont mostów w Wierzbicy (85 tys. zł), przebudowa mostu w Przesławicach. W ramach Funduszu Dróg Samorządowych przewidziano przebudowę drogi powiatowej w Przybysławicach w gminie Kozłów (4,703 km za 4 578 693 zł, w tym dofinansowanie 2 mln 282 tys. zł + udział powiatu i gminy Kozłów – 1 mln 148 tys. zł) oraz przebudowę „powiatówki” w Ulinie Wielkiej w gminie Gołcza (około 1 km za 2 mln zł, w tym dofinansowanie 994 tys. zł, udział samorządów powiatowego i gminnego po 503 tys. zł.

Zarząd Dróg Powiatowych planuje zadania drogowo-inwestycyjne z wyprzedzeniem. Dlatego też spore środki przeznacza na przygotowanie dokumentacji niezbędnych do zgłaszania wniosków w ramach różnych programów.

By sprostać potrzebom związanym z bieżącym utrzymaniem dróg, potrzebny jest do tego odpowiedni sprzęt. Do tej pory służą do tego m.in. wysłużone, awaryjne i tym samym kosztowne w utrzymaniu samochody ciężarowe „Ził”. Dlatego też w ostatnim czasie ZDP wzbogacił się o pojazd specjalnego przeznaczenia Mercedes Unimog wraz z osprzętem (kosiarka, pług wirnikowy), które prezentujemy poniżej. Tylko w 2019 roku zakupy inwestycyjne ZDP zamkną się kwotą 272 tys. zł. W poprzednim było to 67 827 zł, które przeznaczono na: samochód Suzuki SX4 (około 25 tys. zł, odchwaszczarkę 15,8 tys. zł i głowicę do koszenia traw 27,6 tys. zł.

Krzysztof Capiga