Nowe stawki opłat za odbiór odpadów w Gołczy i nagroda dla wójta

0
840

W czwartek 16 maja 2019 roku odbyła się VI sesja Rady Gminy Gołcza, w czasie której uchwalono regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy oraz nowe stawki opłat za odbiór odpadów komunalnych. Od 1 czerwca 2019 roku mieszkańcy będą płacić miesięcznie 12 zł od 1 osoby, jeśli odpady będą zbierane w sposób selektywny lub 20 zł od 1 osoby, jeśli odpady będą zbierane w sposób zmieszany. Uchwalone stawki wynikają z konieczności dostosowania opłat do ponoszonych kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami, z uwagi na nową umowę zawartą z firmą odbierającą odpady.

Podczas sesji, Rada Gminy przyjęła sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gołczy za 2018 rok oraz podjęła szereg uchwał finansowych związanych ze zmianami w budżecie, udzieleniem dotacji dla Biblioteki i Ośrodka Animacji Kultury oraz przekazaniem środków na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej.

Uczestnicy obrad wysłuchali także informacji Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gołczy o realizacji akcji zimowego utrzymania dróg w sezonie 2018/2019, oceny zasobów pomocy społecznej za 2018 rok oraz sprawozdanie z działalności Biblioteki i Ośrodka Animacji Kultury za ubiegły rok.

W sesji uczestniczył Starosta Powiatu Miechowskiego Jacek Kobyłka, który przekazał nagrodę dla Gminy Gołcza za zajęcie 10 miejsca w Ogólnopolskim Rankingu Gmin i Powiatów Związku Powiatów Polskich, w kategorii gmin wiejskich za rok 2018. Podkreślić należy, że nasza gmina od dziewięciu lat utrzymuje się w pierwszej dziesiątce najlepszych i najbardziej rozwojowych samorządów w Polsce.