Uroczyste przekazanie promes w Szreniawie w ramach programu Małopolskie Remizy 2019

0
400

W minioną sobotę na placu przed remizą OSP w Szreniawie odbyło się uroczyste przekazanie promes gwarantujących pomoc finansową w ramach programu Małopolskie Remizy 2019 dla jednostek z powiatów: miechowskiego, olkuskiego i proszowickiego. Zapewnienie o przekazaniu środków finansowych z budżetu Województwa Małopolskiego na remont strażnic przekazał Wicemarszałek Łukasz Smółka.

W tym roku Gmina Gołcza pozyskała dofinansowanie na modernizację dwóch remiz, w Szreniawie w wysokości 48 tys. zł i w Makowie w kwocie 27 560 zł.

Warto podkreślić, że nasza gmina każdego roku przystępuje do funkcjonującego w województwie od 2009 roku konkursu Małopolskie Remizy, skutecznie pozyskując środki finansowe na remonty strażnic ochotniczych straży pożarnych.