Mieszkańcy Powiatu Miechowskiego odznaczeni „Za zasługi dla obronności kraju”

0
549

W obecności Wojewody Małopolskiego Piotra Ćwika, szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego płk Marcina Żala, Wojskowego Komendanta Uzupełnień ppłk Andrzeja Szymańskiego, starosty Jacka Kobyłki, burmistrza i wójtów powiatu miechowskiego, we wtorek 21 maja 2019 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Miechowie wręczono srebrne medale „Za zasługi dla obronności kraju”. Otrzymały je matki oraz ojcowie, którzy oddali na czynną służbę wojskową swe największe skarby – przynajmniej trójkę dzieci.

Licznie zebranych uhonorowanych, choć nie w komplecie spośród zaproszonych z uwagi na wiek i problemy zdrowotne niektórych, powitał gospodarz uroczystości – starosta Jacek Kobyłka:
– Otrzymując zaproszenie na dzisiejsze wydarzenie, zapewne wróciliście pamięcią do czasów, kiedy pierwsza pociecha odchodziła do wojska. Wiem, że była to trudna sytuacja, szczególnie dla matek przejętych losem swych dzieci. Ale wiem też, że była też radość i duma, często skrywane, z faktu, iż syn może służyć w wojsku. Jak odchodziły do armii kolejne Wasze dzieci, to za każdym razem robiło się już lżej na sercu – mówił. Starosta dziękował bohaterom uroczystości za wychowanie swych dzieci w duchu patriotyzmu, odpowiedzialności za naszą Ojczyznę, zapewnienie jej bezpieczeństwa.

Wojewoda Piotr Ćwik wspomniał, iż medale są skromnym dowodem wdzięczności i pamięci Państwa Polskiego za to, że kiedyś synowie podjęli trud i obowiązek służby Ojczyźnie.
– Kiedyś pójście do wojska wiązało się z długą rozłąką, niepewnością, oczekiwaniem. Dzisiaj, mimo dzielących nas odległości, jesteśmy blisko siebie. Kiedyś nie było choćby telefonów komórkowych, dzięki którym możemy dziś zadzwonić i zwyczajnie zapytać – co słychać? – podkreślał wojewoda składając podziękowania i wyrazy wdzięczności dla przybyłych rodzin.

Do życzeń i gratulacji w imieniu swoim i Ministra Obrony Narodowej Mariusza Błaszczaka, dołączył szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Krakowie – płk Marcin Żal. Po odczytaniu przez Jan Klaina, kierownika Sekcji Administrowania Rezerwami WKU w Krakowie, decyzji Ministra Obrony Narodowej o ustanowieniu medalu „Za zasługi dla obronności kraju” w uznaniu zasług położonych w dziedzinie rozwoju i umacniania obronności Rzeczpospolitej Polskiej, szef WSW, wojewoda i starosta uhonorowali niżej wymienione osoby:

Gmina i Miasto Miechów:

 • Anna i Jan Popiel
 • Lidia i Adam Soczówka
 • Katarzyna Świdzińska
 • Anna i Ryszard Szostak
 • Genowefa i Józef Stawiarski
 • Cecylia Baran
 • Petronela Baran
 • Janina Gawlikowska
 • Lidia Wieczorek

Gmina Charsznica:

 • Teresa i Mieczysław Gajos
 • Elżbieta i Stanisław Jarubas
 • Janina i Józef Kania
 • Halina i Józef Luberda
 • Helena Mucha
 • Zofia i Zbigniew Rdest
 • Teresa Mazur
 • Jan Szczęsny

Gmina Kozłów:

 • Zofia i Paweł Bełtowicz
 • Leokadia i Władysław Hołota
 • Jan i Krystyna Kasprzyk
 • Joanna Magiera
 • Gmina Książ Wielki:
 • Anna i Jerzy Brodowicz
 • Henryka i Michał Pankowski
 • Krystyna Krupa
 • Helena Włodarczyk

Gmina Słaboszów: