Projekt „E-kompetentni w Książu Wielkim” uzyskał dofinansowanie w ramach projektu „e-Xtra Kompetentni – Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa małopolskiego i świętokrzyskiego.

W projekcie mogą wziąć udział osoby w wieku 25-74 lat. W jego ramach odbędą się 16-godzinne bezpłatne szkolenia w jednej z 7 specjalizacji:

„Rodzic w Internecie” 
2. „Mój biznes w sieci” 
3. „Moje finanse i transakcje w sieci” 
4. „Działam w sieciach społecznościowych” 
5. „Tworzę własną stronę internetową (blog)” 
6. „Rolnik w sieci” 
7. „Kultura w sieci” 

Więcej informacji można uzyskać w Centrum Usług Wspólnych w Książu Wielkim
ul. Reja 4, tel.: 41 38 12 486, piętro I
lub na stronie: e-xtra.com.pl