Wodociąg w Widnicy gotowy

0
732

13 maja 2019 roku  odbył się odbiór zadania inwestycyjnego obejmującego przebudowę i rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowości Widnica wraz z przyłączami.

Przedsięwzięcie obejmowało przebudowę i modernizację budynku hydroforni, zbiornika wody pitnej oraz montaż komory redukcyjno-wodomierzowej wraz z zasilaniem w energię elektryczną systemu sterowania i monitoringu.

Na powyższy zakres gmina Miechów pozyskała dotację ze środków europejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 646 tys. zł. Całkowita wartość inwestycji wyniosła 1,3 mln zł.

W wyniku realizacji zadania, miejscowości na północy naszej gminy będą zasilane z ujęcia wody „Rozpierzchów”.

W przekazaniu placu budowy uczestniczyli: Andrzej Banaśkiewicz – zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Miechów, Paweł Wilk – prezes ZWiK  spółka z o.o. w Miechowie oraz inspektor nadzoru inwestorskiego – Janusz Madej.

Wykonawcą robót była Firma Inżynieryjna SystemBud z Ostrowa, którą reprezentował właściciel Grzegorz Nowak.