Konkurs plastyczny w Dziaduszycach

 „ŹRÓDŁO MOJEJ MOCY TO RODZINA TRZEŹWA I BEZ PRZEMOCY”

0
1032

W dniu 29 kwietnia 2019 r. w Szkole Podstawowej w Dziaduszycach podczas uroczystego apelu odbyło się wręczenie nagród laureatom i uczestnikom konkursu plastycznego pn: „Źródło mojej mocy to rodzina trzeźwa i bez przemocy”. Konkurs ten zorganizowany był przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słaboszowie we współpracy z Zespołem Interdyscyplinarnym w Słaboszowie oraz Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Słaboszowie. Uczestnikami konkursu byli uczniowie szkół podstawowych z terenu gminy Słaboszów.   

Każdy uczestnik konkursu otrzymał dyplom oraz słodki upominek.
Każdy uczestnik konkursu otrzymał dyplom oraz słodki upominek.

Laureaci konkursu otrzymali przewidziane wcześniej nagrody rzeczowe, ponadto wszystkim uczestnikom, którzy wzięli udział w powyższym konkursie wój Gminy Słaboszów Marta Vozsnak wręczyła dyplomy oraz słodkie upominki. Nagrody zostały ufundowane ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Słaboszowie.

Na zakończenie podziękowano wszystkim uczniom za udział w konkursie, z kolei uczniowie zadeklarowali chęć dalszej współpracy i udziału w kolejnych przedsięwzięciach.

Ilona Zegadło