„AKTYWNY SŁABOSZÓW” – kolejne dofinansowanie dla Gminy Słaboszów

0
1284
Przedstawiciele samorządów, którzy otrzymali bony na dofinansowanie realizowanych projektów.
Przedstawiciele samorządów, którzy otrzymali bony na dofinansowanie realizowanych projektów.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słaboszowie informuje, że 24 kwietnia 2019 r. w siedzibie Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości, przy ul. Jasnogórskiej 11 w Krakowie, Wicemarszałek Łukasz Smółka przekazał przedstawicielom samorządów i instytucji bony na dofinansowanie projektów małopolskich placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży.

Bon na dofinansowanie projektu otrzymała również Gmina Słaboszów, w ramach którego będzie realizowała projektu pn. „Aktywny Słaboszów”, na ten cel Gmina Słaboszów otrzymała dofinansowanie w wysokości 1 801 917,60 zł. Projekt realizowany będzie w latach 2019-2022.

Gminę Słaboszów reprezentowali: Wójt Gminy Marta Vozsnak oraz Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słaboszowie Ilona Zegadło.

Celem projektu „Aktywny Słaboszów” jest utworzenie Placówki Wsparcia Dziennego, w ramach której wsparcie otrzymają dzieci i osoby dorosłe dotknięte lub zagrożone wykluczeniem społecznym. W/w Placówka będzie prowadzona w formie opiekuńczej, specjalistycznej oraz w formie pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę.

Projekt „Aktywny Słaboszów” realizowany będzie w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie.

Ilona Zegadło