Gminne obchody Dnia Strażaka w Zarogowie

0
928

3 maja 2019 roku na placu przed budynkiem remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Zarogowie odbyły się gminne obchody Dnia Strażaka. Podczas uroczystości odbyło się przekazanie lekkiego samochodu pożarniczego dla miejscowej jednostki.

Używany samochód Ford Transit z 2005 roku, gmina Miechów pozyskała bezpłatnie od Wojewódzkiej Inspekcji Transportu Drogowego w Krakowie. Koszty związane z remontem i przystosowaniem samochodu do wykonywania zadań pożarniczych w wysokości 9 840,00 zł. zostały wydatkowane z budżetu gminy, swoją część dożył także miejscowy Zarząd OSP.

Wyremontowany Ford zastąpił w jednostce OSP w Zarogowie wysłużonego Żuka, którego lata świetności  już dawno minęły. Do Zarogowa na swoje majowe święto przyjechali licznie druhowie ochotnicy z 20 jednostek OSP z terenu gminy. 

Uroczystości rozpoczęły się od wystąpienia  i przywitania strażaków oraz zaproszonych gości przez Prezesa Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Miechowie i jednocześnie Przewodniczący Rady Miejskiej  druha Zenon Czekaja. 

Wśród zaproszonych gości byli: Burmistrz Gminy i Miasta Miechów Dariusz Marczewski, Przewodniczący Rady Powiatu a zarazem Komendant Wojewódzki Ochotniczych Hufców Pracy druh Krzysztof Świerczek, obecny Komendant PSP w Miechowie st. kpt. Michał Majda oraz były Komendant PSP w Miechowie st.bryg. Grzegorz Kosiński, Prezes Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Miechowie druh Adam Domagała.

Wojewódzką Inspekcję Transportu Drogowego reprezentował inspektor Andrzej Słota. Poświęcenia samochodu dokonał Proboszcz Parafii w Nasiechowicach ks. Marek Wieczorek. Po okolicznościowych przemówieniach nastąpiło symboliczne przekazanie samochodu oraz wręczenie kluczyków na ręce Prezesa OSP druha Grzegorza Głowni i Naczelnika OSP Leszka Zaganiacza.

Uroczystość była także okazją do wręczenia odznaczeń strażackich dla druhów z miejscowej jednostki OSP:
Złotym Medalem za zasługi dla pożarnictwa odznaczony został druh Jerzy Gądek.
Srebrnym Medalem za zasługi dla pożarnictwa odznaczony został druh Mirosław Filipek.

Oficjalne Święto zakończyło się defiladą pododdziałów strażaków, którymi dowodzili druh Mirosław Gręda i druh Stanisław Nowak. Dowódcą uroczystości był Komendant Gminny ZOSP RP druh Wiesław Manterys jednocześnie członek OSP w Zarogowie.

Oprawę muzyczną zapewniła orkiestra dęta Nasiechowianka działająca przy OSP w Nasiechowicach.

Na zakończenie Sołtys Andrzej Włudarz, a także członek Zarządu OSP w Zarogowie w imieniu własnym oraz druhów strażaków złożył podziękowanie za przekazany samochód.