Pożegnanie absolwentów „Ekonomika”

0
1367

W piątek 26 kwietnia 2019 r. społeczność Zespołu Szkół Nr 1 w Miechowie pożegnała absolwentów. Nim abiturienci opuścili szkolne mury, po raz ostatni stanęli przy szkolnym sztandarze oddając mu honory i przekazując go w ręce swych młodszych kolegów i koleżanek.

Miechowski „Ekonomik” ukończyło 104. uczniów i słuchaczy, w tym 19 z wyróżnieniem.
– Cieszę się, że jesteście młodzieżą ambitną – podkreślała dyr. Marzena Samborska, wspominając o prawie stuprocentowej zdawalności z egzaminów zawodowych oraz liczbie uczniów przystępujących do matury, która będzie przepustką do dalszego kształcenia.

W ostatnim dniu spędzonym w szkole, dyr. apelowała do absolwentów, by wspominając ją przez kolejne długie lata, nie zapomnieli, iż było to miejsce, gdzie nie tylko pobierali naukę, ale też uczono poszanowania  tradycji, symboli narodowych, gdzie dano im skrzydła, ale nie zapomniano o korzeniach.

Marzena Samborska życzyła kończącym szkołę zdania matury, obrania własnej drogi w życiu i realizacji zamierzonych celów. Dziękowała nauczycielom i wychowawcom za wytężoną pracę, czego efektem są liczne wyróżnienia za naukę, aktywność młodzieży w życiu społeczno-kulturalnym, udział i wygrane w konkursach na różnych szczeblach. Słowa podziękowania dyr. kierowała także pod adresem Zarządu Powiatu za wspieranie szkoły w realizacji codziennych, jakże trudnych zadań oświatowych. Wyrazy wdzięczności skierowała również do rodziców, którzy drogę wychowania i uczenia dzieci przeszli razem z nauczycielami i wychowawcami.

O tym, jak ważna, a  może i najważniejsza to uroczystość dla młodych ludzi kończących edukację w Zespole Szkół Nr 1 w Miechowie, mówił starosta Jacek Kobyłka. Pogratulował wspaniałych sukcesów w niełatwej drodze pełnej wysiłku i pracy na kolejnym etapie życia, w którym należy się wykształcić i zdobyć zawód po to, aby w przyszłości znaleźć swoje miejsce w społeczeństwie. Starosta życzył pomyślności na egzaminach maturalnych, a dyrektor i nauczycielom dziękował za to, iż po raz kolejny odbywa się uroczystość pożegnania absolwentów.

Po gratulacjach i podziękowaniach, przyszedł czas na wyróżnienia dla najlepszych uczniów i listy gratulacyjne dla ich rodziców, które wręczała dyr. Marzena Samborska ze starostą Jackiem Kobyłką. Na liście wyróżnionych znalazła się m.in. stypendystka Prezesa Rady Ministrów – Patrycja Kotnis.