Niedziela Palmowa – Antolka 2019

0
522

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Antolce przez cały tydzień poprzedzający Niedzielę Palmową przygotowywali tradycyjne palmy, aby wziąć udział w uroczystej procesji w Kościele Parafialnym w Antolce. W klasach I – III pomagali im w tym rodzice, w starszych klasach nad samodzielną pracą na lekcjach plastyki czuwała Ewa Doniec.

Aby uczcić uroczysty wjazd Jezusa do Jerozolimy, należało przyjść z palmami do kościoła w Niedzielę Palmową – w związku z tym ogłoszony został międzyklasowy konkurs, polegający na procentowym udziale klasy w uroczystościach. Przebieg konkursu monitorowała Anna Kowal.

Po przeliczeniu uczestników okazało się, że najliczniej w uroczystości wzięli udział uczniowie z kl. V – 88,9 %. Dzięki obecności dzieci i rodziców w procesji obchody Niedzieli Palmowej w Antolce miały szczególnie uroczysty charakter.