Zwycięskie projekty Budżetu Obywatelskiego Miechowa 2019

0
378

Znamy zwycięskie projekty w ramach IV edycji Budżetu Obywatelskiego dla miasta Miechowa.

Po podliczeniu wszystkich głosów (oddanych papierowo i elektronicznie poprzez platformę (miechow.budzet-obywatelski.org) zwyciężyło zadanie  pn. „Sportowy Miechów”  kwota – 147 214 zł.

Projekt zakłada oświetlenie oraz doposażenie boiska piłkarskiego i kortu przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Miechowie wraz z założeniem monitoringu na obiekcie, a także zakup sprzętu do pomiaru czasu w imprezach o charakterze wyścigów.

Pozostałe środki 34 486,00 zł przeznaczone zostaną na zadanie, które uzyskało drugi wynik w głosowaniu mieszkańców tj. Modernizacja boiska wielofunkcyjnego na os. Kolejowym w Miechowie (w tym przypadku zakres prac zostanie dostosowany do kwoty).

W ramach  Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego wygrało zadanie: pn.”Świetlica miejska dla młodzieży – pozaszkolną przestrzenią czasu wolnego”.

Dziękujemy mieszkańcom  Miechowa za to, że tak licznie zaangażowali się w tegoroczną edycję Budżetu Obywatelskiego.
Zwycięskie projekty będą realizowane do końca 2019 roku.

Szczegółowe wyniki na stronie https://miechow.budzet-obywatelski.org/