Seniorzy w Muzeum Narodowym w Krakowie

0
1034

Uczestnicy Klubu Senior + w Mostku wraz z Sekretarzem Gminy Marylą Stasiek – Mentel 29 marca 2019 r. wzięli udział  w uroczystości podpisania listu intencyjnego dotyczącego współpracy pomiędzy Małopolskim Urzędem Wojewódzkim w Krakowie, a Muzeum Narodowym w Krakowie. Spotkanie odbyło się w gmachu głównym Muzeum Narodowego w Krakowie, zaś list podpisali Wojewoda Małopolski Piotr Ćwik oraz Dyrektor Muzeum dr hab. Andrzej Betlej. Seniorzy z Gminy Gołcza zostali zaproszeni do udziału w wydarzeniu, gdyż jako pierwsi wzięli udział w projekcie.

Projekt „Seniorzy w Muzeum Narodowym” służy zwiększeniu dostępności kultury dla osób starszych, między innymi przez specjalnie przygotowaną przez muzeum ofertę. Na mocy podpisanego listu intencyjnego sygnatariusze zobowiązali się do współpracy przy organizowaniu bezpłatnych wizyt małopolskich seniorów w oddziałach Muzeum Narodowego w Krakowie.