Konkurs plastyczny dla uczniów gminy Słaboszów

„Źródło mojej mocy to rodzina trzeźwa i bez przemocy”

0
1645

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słaboszowie oraz Zespół Interdyscyplinarny w Słaboszowie we współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Słaboszowie w dniach od 01.03.2019 r. do 20.03.2019 r. przeprowadził konkurs plastyczny pn. „Źródło mojej mocy to rodzina trzeźwa i bez przemocy”.  Konkurs adresowany był do uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Słaboszów.

Warunkiem udziału w konkursie było przygotowanie pracy plastycznej obrazującej pozytywne zachowania przeciwstawianie się przemocy oraz alkoholizmowi w rodzinie, wyrażenia dezaprobaty wobec przemocy i alkoholizmowi w rodzinie oraz promowania odpowiednich wzorców życia rodzinnego.

Głównym celem konkursu było propagowanie pozytywnych zachowań wśród dzieci oraz postaw rodzicielskich wśród rodziców w zakresie umiejętności spędzania czasu z dzieckiem, wspólnego wykonywania pracy plastycznej oraz poczucia bliskości z rodzicami, jak również wykonanie ulotek oraz plakatu związanego z przeciwdziałaniem przemocy oraz przeciwdziałaniem alkoholizmowi w rodzinie.

Do konkursu ostatecznie złożono 69 prac, wszystkie złożone prace propagowały przeciwdziałanie przemocy i alkoholizmowi w rodzinie.

Przewidziane nagrody w w/w konkursie to:

  • za I miejsce – tablet oraz umieszczenie pracy na  ulotkach oraz plakatach na temat przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
  • za II miejsce – smartwatch;
  • za III miejsce – smartwatch;          

– przewidziano również jedno wyróżnienie z nagrodą niespodzianką.

Powyższe nagrody zostały ufundowane ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Słaboszowie.

Wybór prac na w/w miejsca był bardzo trudny ponieważ wszystkie prace wyrażały głębie zjawiska przemocy i alkoholizmu w rodzinie oraz zrozumienie tematu przez autora.

Komisja konkursowa wyłoniła 4 prace:

  • I miejsce – Emilia Zaręba uczennica IV klasy Szkoły Podstawowej w Janowicach;
  • II miejsce – Justyna Polanowska uczennica IV klasy Szkoły Podstawowej w Dziaduszycach;
  • III miejsce – Dominika Michta uczennica VII klasy Szkoły Podstawowej w Janowicach.

Wyróżnienie natomiast otrzymała praca Magdaleny Dulewskiej – uczennicy III klasy Szkoły Podstawowej w Dziaduszycach.

Ilona Zegadło
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słaboszowie