Starosta Powiatu Miechowskiego Jacek Kobyłka, włodarze miasta i gmin, powiatowi komendanci policji oraz zawodowi strażacy z KP PSP Miechów, w poniedziałek 2 kwietnia 2019 r. wzięli udział w uroczystej zbiórce z okazji powołania na stanowisko nowego Komendanta Powiatowego PSP w Miechowie.

Nominację wręczył, również dopiero co powołany (w piątek 29 marca), Małopolski Komendant Wojewódzki PSP – st. bryg. Marek Bębenek, który składając gratulację nowemu gospodarzowi powiatowej jednostki Straży Pożarnej w Miechowie, wyraził radość, że odbyło się to z uszanowaniem tradycji i przy obecności władz lokalnych samorządów. 

– Następuje kolejny etap pracy miechowskiej Państwowej Straży Pożarnej. Zawsze powołanie nowego komendanta jest datą ważną, a później staje się historyczną. Od tego czasu nowemu komendantowi mierzy się jego czas, na który będziecie wszyscy pracować – na jego sukcesy i na jego porażki –  mówił do strażaków ich małopolski zwierzchnik, prosząc przy tym, by pracowali wspólnie na rzecz rozwoju ratownictwa polskiego. 

Ze swej strony komendant Bębenek zadeklarował, że będzie czynił sttarania, by sprzęt strażaków był nowoczesny i sprawny, aby nie zatracić najwyższego zaufania społecznego do służby pożarniczej. Mówił również o olbrzymim znaczeniu strażaków ochotników, bez których ratownictwo nie może się dziś obejść. Życzył nowemu komendantowi powiatowemu, aby jego pierwsze i kolejne decyzje były zawsze sprawiedliwe, wyważone, przemyślane i celne.

nowi komendanci PSP: z prawej komendant wojewódzki st. bryg. Marek Bębenek, z lewej miechowski komendant KP PSP - st. kpt. Michał Majda
nowi komendanci PSP: z prawej małopolski komendant wojewódzki – st. bryg. Marek Bębenek, z lewej miechowski komendant KP PSP – st. kpt. Michał Majda

Dziękując komendantowi wojewódzkiemu za powołanie, st kpt. Michał Majda zaznaczył, iż wykonywanie tak odpowiedzialnego zadania wiąże się z dużą odpowiedzialnością w realizacji strażackiej misji ratowania zagrożonego zdrowia i życia ludzkiego oraz mienia. Deklarował, iż dołoży wszelkich starań, aby nakładane zadania na tutejszą Komendę były realizowane w stopniu zadowalającym i przynosiły miarodajne korzyści dla bezpieczeństwa mieszkańców powiatu miechowskiego i  rozwoju krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego w powiecie. Jednak, jak zauważył nowy komendant, do realizacji tak ważnego zadania potrzeba ludzi zaangażowanych, wyszkolonych i otwartych na pracę w jednym wspólnym zespole. Dlatego dziękował funkcjonariuszom i pracownikom Komendy za dotychczasową służbę i wzorowe wykonywanie powierzonych  zadań. 
– Patrząc tutaj na was wiem, że poradzimy sobie wspólnie z każdymi stawianymi nam zadaniami i pamiętam, że każdy Komendant jest silny siłą swoich podwładnych – mówił.

Starosta Jacek Kobyłka gratulował świeżo upieczonym komendantom – małopolskiemu i powiatowemu – objęcia tych zaszczytnych stanowisk.
– Z jednej strony gratulacje, ale z drugiej też strony przed wami ogromna odpowiedzialność, nie tylko za swych podwładnych, ale za nas wszystkich – mieszkańców Małopolski i Powiatu Miechowskiego, bo im przecież służycie – podkreślał starosta.

Na zakończenie uroczystości, nowy komendant KP PSP st. kpt. Michał Majda odebrał osobiste gratulacje od swoich koleżanek i kolegów podwładnych, włodarzy samorządów, komendantów powiatowych Policji – Mariusza Kota i Mariusza Gurdy, komendanta powiatowego Związku OSP RP Adama Domagały, a także od swojego poprzednika – st. bryg. w stanie spoczynku – Grzegorza Kosińskiego.

St. kpt. mgr inż. Michał Majda jako absolwent Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie w roku 2003 rozpoczął służbę na stanowisku starszego ratownika w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 3 w Krakowie. Po ośmiu latach służby w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej pełnił służbę w Wydziale Operacyjno-Szkoleniowym Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie. W 2017 r. został mianowany na stanowisko Zastępcy Dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 5 w Krakowie.

  • Od 01.02.2018 r. – 31.07.2018 r. – p.o. z-ca komendanta powiatowego PSP w Miechowie
  • Od 01.08.2018 r. – 25.02.2019 r. – z-ca komendanta powiatowego PSP w Miechowie
  • Od 26.02.2019 r. – 31.03.2019 r. p.o. komendanta powiatowego PSP w Miechowie
  • Od 01.04 2019 r – komendant powiatowy PSP w Miechowie

St. kpt. mgr inż. Michał Majda podnosił swoje kwalifikacje zawodowe w Szkole Głównej Służby Pożarniczej, gdzie w 2007 r. uzyskał tytuł inżyniera pożarnictwa, a w 2009 r. magistra inżyniera pożarnictwa.