W sobotę 30 marca 2019 r. tłum mieszkańców ziemi miechowskiej i gości zebrał się w Hotelu „Mercure” Dosłońce, by w wiosenną aurę przywitać z najpopularniejszymi ariami operetkowymi Straussów w wykonaniu artystów z opery bytomskiej i krakowskiej, z udziałem tancerzy baletowych i orkiestry kameralnej.

To niezwykłe i niecodzienne wydarzenie spod znaku kultury odbyło się dzięki Starostwu Powiatowemu w Miechowie, którego w organizacji tego wydarzenia wsparli: Zarząd Województwa Małopolskiego z honorowym patronem Marszałka Województwa Witolda Kozłowskiego oraz Fundacja Instytut Wsparcia Społecznego z Grażyną Leją na czele.

Zanim artyści zaprezentowali swe wybitne talenty wokalno-aktorskie, zebranych powitali gospodarze wieczoru – starosta Jacek Kobyłka oraz sekretarz Maria Sztuk. Wśród przybyłych gości znaleźli się m.in.: Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk, wicemarszałek Łukasz Smółka, radny Sejmiku Wojciech Kozak, przewodniczący Rady Powiatu Krzysztof Świerczek, wójt Racławic Adam Samborski oraz poprzedni starosta miechowski Marian Gamrat.

Wicemarszałek Łukasz Smółka reprezentujący Zarząd Województwa stwierdził, że to wydarzenie powinno stać się inspiracją do organizacji podobnych w innych częściach Małopolski. Gratulował organizatorom pomysłu i frekwencji wśród słuchaczy. Przy tej okazji, wicemarszałek zapewniał, iż władze wojewódzkie są otwarte na współpracę z organizacjami pozarządowymi, z kołami gospodyń wiejskich, ze strażakami ochotnikami, w celu kultywowania naszych tradycji i kultury.

Minister Andrzej Adamczyk wyraził szczególną radość, że poza dużymi aglomeracjami i ośrodkami kultury jakim jest choćby Kraków, również w mniejszych, tak jak w Powiecie Miechowskim, odbywają się tak wyśmienite i ważne wydarzenia.

Przedstawienie w Dosłońcu było iśćie wyborne. Zachwycał zebranych nie tylko śpiew artystów, ale też ich znakomita gra aktorska. Publiczność biła rzęsiste oklaski. Bardzo często też śmiechem dawała wyraz tego, że znakomicie się bawi obserwując humorystyczne sceny, mimo że stworzone w XIX wieku, aktualne również współcześnie. Zatem ponad trzygodzinne przedstawienie, w którego klimat wprowadzał znany artysta, nie tylko śpiewak, ale też malarz, grafik – Marek Wiatr, nie mogło się zakończyć inaczej niż owacją na stojąco.

A oto bogata fotogaleria z „Wiosny w operetce na Ziemi Miechowskiej”:

Krzysztof Capiga