Podpisanie umów na modernizację gołczańskich dróg gminnych

0
470

Wójt Gminy Lesław Blacha podpisał umowy na przebudowę dróg gminnych asfaltowych w Makowie i Czaplach Wielkich oraz dojazdowych do pól w Czaplach Małych, Kamienicy, Trzebienicach i Mostku. Łączna wartość inwestycji to 448 734,61 zł.

Pierwsze zadanie obejmuje remont drogi w Makowie na odcinku 520 m za kwotę 91 298,63 zł. Wykonawcą robót będzie firma STAR BUDOWA Karol Cieśla. Modernizację odcinka drogi o długości 102 m w Czaplach Wielkich koło lasu wykona firma WALKOR Zakład Robót Drogowych i Ogólnobudowlanych Ordys Lucjan za kwotę 23 435,63 zł.

W ramach pozyskanych środków z budżetu województwa małopolskiego przebudowane zostaną dwa odcinki dróg dojazdowych do pól w Czaplach Małych o łącznej długości 1,738 km. Wartość zadania to 205 326,36 zł, z czego 50% stanowi dofinansowanie. Ze środków własnych wykonany zostanie remont dróg dojazdowych w Kamienicy do gruntów rolnych na odcinku o długości 800 m za kwotę 86 985,60 zł, a także w Trzebienicach i Mostku (w kierunku Budzynia) na odcinku o długości 470 m za kwotę 41 688,39 zł. Wykonawcą inwestycji dotyczącej przebudowy dróg dojazdowych do pól będzie firma P.H.U.P. Mika Jerzy, Marcin, Rafał Migdał.