„Kto czyta, ten żyje podwójnie” – promocja czytelnictwa w Antolce

0
285

Czas, w którym przyszło nam żyć, to czas rozwijającej się nauki i techniki, to czas komputerów i rzeczywistości wirtualnej, zaś coraz częstszą formą spędzania wolnego czasu przez dziecko jest spędzanie go przy komputerze. Niestety coraz częściej można zauważyć, że spada zainteresowanie książką. Dlatego też, aby temu zapobiegać od najmłodszych lat, trzeba rozbudzać, rozwijać i upowszechniać czytelnictwo wśród dzieci. Wiedzą o tym doskonale nauczyciele Szkoły Podstawowej w Antolce, organizujący różnorodne zajęcia, spotkania, wycieczki, których głównym celem jest stwarzanie okazji do kontaktu z książką.

W tym też celu uczniowie klasy I i III pod opieką swoich wychowawczyń: Małgorzaty Kusarek oraz Anety Stępień odbyli wycieczkę do Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Miechowie, podczas której zapoznali się ze specyfiką pracy bibliotekarza, z zasadami korzystania z biblioteki, charakterystyką oferowanych zbiorów, różnorodnością usług bibliotecznych. Uczestniczyli także w niezwykle ciekawej lekcji bibliotecznej prowadzonej przez Anetę Roch na temat budowy książki oraz jej poszanowania. Spędzili bardzo miło czas w wypożyczalni dziecięcej oraz w czytelni.

Należy mieć nadzieję, że zaowocuje to znacznym przyrostem ilości małoletnich użytkowników korzystających ze zbiorów zarówno biblioteki szkolnej oraz Biblioteki Publicznej w Miechowie, a raz wpojone nawyki czytelnicze przetrwają także w dorosłym życiu.