Maluch+ i Senior+ – projekty z dofinansowaniem – nowy żłobek w Miechowie i Dzienny Dom Senior+

0
839

W tegorocznej edycji  Rządowych  programów „Senior+” i „Maluch+”, Gmina Miechów złożyła wnioski na utworzenie i funkcjonowanie miejsc opieki dla najmłodszych dzieci oraz miejsc aktywnego uczestnictwa seniorów w życiu społecznym.  

W ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 pod nazwą „Maluch+”, Gmina Miechów otrzymała dofinansowanie w kwocie 494 678,40 zł na utworzenie nowego Żłobka Samorządowego Nr 2 w budynku byłego Gimnazjum Nr 1 na os. Sikorskiego w Miechowie oraz dofinansowanie w kwocie 90.000,00 zł na utrzymanie miejsc opieki w utworzonym w latach poprzednich Żłobku Samorządowym Nr 1.
W obydwu żłobkach znajdzie się miejsce dla 100 dzieci, w wieku do lat 3, które będą mogły zostać objęte opieką.

W ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020, edycja 2019 r., Gmina Miechów otrzymała dofinansowanie na realizację zadania pn. „Utworzenie Dziennego Domu „Senior+”. Placówka powstanie w miejscu dostępnym dla seniorów tzw. „Domu Złotej Jesieni” przy ul. Jagiellońskiej 15 w Miechowie, przystosowana będzie do potrzeb oraz możliwości osób niepełnosprawnych. Dla powyższego zadania, w 2018 roku opracowana została dokumentacja projektowa. Wartość przedsięwzięcia 428 883,17 zł w tym 298 955,86 zł dofinansowanie z Budżetu Państwa stanowiące 69,71%.