Kwalifikacja wojskowa w gminie Miechów

0
819

Od 11 marca do 14 marca 2019 r. potrwa w gminie Miechów kwalifikacja wojskowa.

Tegoroczna kwalifikacja dotyczy przede wszystkim mężczyzn urodzonych w 2000 roku. Oprócz nich stawić się muszą mężczyźni urodzeni w latach 1995-1999, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej, a także osoby urodzone w latach 1998-1999  które zostały uznane za czasowo niezdolne do służby i właśnie upływa termin tej niezdolności.

Wezwanie do kwalifikacji wojskowej obejmuje również kobiety urodzone w latach 1995-2000 –  posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, absolwentki lub studentki kierunków medycznych, weterynaryjnych lub psychologicznych. Stawić się przed komisją powinny także osoby, które zgłosiły się na ochotnika do pełnienia służby wojskowej, ale nie mają określonej zdolności do czynnej służby wojskowej (kategorii).

Osoby wzywane do kwalifikacji wojskowej są obowiązane zgłosić się w miejscu i terminie określonym w wezwaniu, zabierając ze sobą:

  • dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,
  • posiadaną dokumentację medyczną – w celu przedstawienia jej powiatowej komisji lekarskiej,
  • aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm, bez nakrycia głowy – w celu przedstawienia jej wojskowemu komendantowi uzupełnień,
  • dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub fakt pobierania nauki.
    O zdolności do czynnej służby wojskowej orzeka Powiatowa Komisja Lekarska.

W bieżącym roku młodym mieszkańcom Gminy Miechów przyjdzie stanąć przed Powiatową Komisją Lekarską w dniach od 11 do 14 marca 2019 r.

Siedziba Powiatowej Komisji Lekarskiej mieści się przy ulicy Marii Konopnickiej 4 w Miechowie – obiekt krytej pływalni.

Czas pracy komisji został wyznaczony w godz. 9-13.