Uczniowie klasy II SP w Antolce pod opieką wychowawczyni Elżbiety Szopy udali się do Publicznej Biblioteki w Książu Wielkim. Gdzie zapoznali się z pracą bibliotekarki. Przeprowadzili wywiad na temat ,,Praca i zajęcia bibliotekarza”. Dowiedzieli się co trzeba zrobić, aby zostać bibliotekarzem, jak wygląda katalog elektroniczny i tradycyjny oraz, który jest bardziej użyteczny. Zwiedzili pomieszczenia biblioteki i zapoznali się z działami tematycznymi zbiorów i ich układem. Uczniowie mogli skorzystać z zasobów komputerowych znajdujących się w bibliotece oraz spędzić czas w czytelni gdzie zapoznali się z literaturą dziecięcą. W ramach akcji ,,Dzieci lubią czytać” odbyło się wspólne czytanie bajki pt. ,,Jelonek Bambi”.

Na ręce Marii Miś uczniowie złożyli podziękowanie za przeprowadzone zajęcia.