Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich w Gminie Gołcza

0
909

W dniach 27 lutego oraz 1-3 marca 2019 roku na terenie gminy Gołcza odbyły się wybory Sołtysów i Rad Sołeckich. W piętnastu miejscowościach wybrano dotychczasowych sołtysów, z czego dwunastu z nich nie miało żadnych kontrkandydatów.

Ponownie kolejną kadencję sprawować będą: Wiesław Jaźwiec w Buku, Marian Kowalski w Cieplicach, Roman Pieczyrak w Czaplach Wielkich, Zygmunt Wolnicki w Gołczy, Krzysztof Mazur w Laskach Dworskich, Anna Dudek w Makowie, Ewa Kałwa w Szreniawie, Zbigniew Rapacz w Trzebienicach, Barbara Kałwa w Ulinie Wielkiej, Tadeusz Szymborski w Wielkanocy, Jan Wesołowski w Wysocicach, Grzegorz Cęcek w Zawadce, Barbara Glanowska w Adamowicach, Lesław Rosa w Ulinie Małej oraz Barbara Broda w Żarnowicy.

W sześciu miejscowościach dotychczasowi sołtysi zrezygnowali z kandydowania, a na ich miejsce wybrano nowych. Są to: Iwona Studzińska w Czaplach Małych, Grzegorz Twardowski w Krępie, Kamil Sobczyk w Kamienicy, Marek Sęk w Chobędzy, Maciej Musiał w Mostku oraz Dorota Samek w Przybysławicach.

Natomiast w Rzeżuśni nie dokonano wyboru, z powodu braku kandydatów. Do czasu wyboru nowego przedstawiciela wsi urzędował będzie dotychczasowy sołtys Rafał Mitka. Wszystkim nowo wybranym sołtysom i radom sołeckim gratulujemy.