Lokalni animatorzy sportu w Miechowie

0
600

1 marca 2019 r. Gmina Miechów rozpoczęła kolejną edycję sportowego projektu pod nazwą „Lokalny Animator Sportu”. Głównym celem projektu jest upowszechnianie aktywności fizycznej i sportu poprzez umożliwienie udziału w sportowych zajęciach dofinansowanych ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, których dysponentem jest Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Zajęcia te realizowane są przez lokalnych animatorów sportu w oparciu o infrastrukturę, powstałą w ramach rządowego programu „Moje Boisko Orlik 2012”. W Miechowie jest to boisko Orlik zlokalizowane na os. Gen. Wł. Sikorskiego.

Dodatkowe informacje dotyczące projektu można uzyskać w Referacie Spraw Społecznych, Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Gminy i Miasta w Miechowie ul. H. Sienkiewicza 25, pok. nr 214 oraz 215, tel. 41 383 00 40, wew. 14.

Bezpośredni kontakt do animatorów:
Marcin Dudziński: 504 207 846
Piotr Król: 696 257 418