„Strefa Odkrywania Wiedzy” – świetlica na os. Parkowym

0
544

28 lutego odbyło się spotkanie integracyjno-informacyjne w związku z otwarciem placówki wsparcia dziennego w formie świetlicy opiekuńczo-specjalistycznej pn.: „Strefa Odkrywania Wiedzy” na os.Parkowym w Miechowie.
Placówka funkcjonować będzie od poniedziałku do piątku w godzinach 11.30-18.00 oraz w soboty 9.00-13.00.

W drodze przetargu wyłoniono wychowawców, którzy na co dzień będą sprawowali opiekę nad dziećmi i młodzieżą. Są nimi: Barbara Adamska, Jadwiga Gładyszowska-Tomczyk (pełniąca także funkcję kierownika), Katarzyna Waligóra, Dominika Warchoł oraz Aleksandra Werys. Streetworkerem, czyli osobą pracującą z dziećmi w terenie została Paulina Maj.

Wsparcie dla dzieci i młodzieży przygotowane będzie w oparciu o diagnozę psychologa oraz plany indywidualnego rozwoju.
W ramach działalności zaplanowano m.in.: zajęcia językowe, informatyczne, artystyczne, logopedyczne czy też psychologiczne. Ponadto odbywać się będą szkolenia i treningi socjoterapeutyczne, zapobiegania agresji, przeciwdziałania alkoholizmowi czy też kompetencji rodzicielskich.

Dodatkowe informacje dotyczące rekrutacji oraz funkcjonowania placówki uzyskać można w Referacie Spraw Społecznych, Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Gminy i Miasta w Miechowie, pok. 214 oraz 215, 41 383 00 40, wew. 14.
Projekt „Dzieciaki na 5+” realizowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie.