Rusza Budżet Obywatelski 2019. Harmonogram zadań

0
447

Burmistrz Gminy i Miasta Miechów informuje, że na podstawie Uchwały Nr III/17/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r. na realizację zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2019 roku zabezpieczono środki w wysokości 200 000,00 zł.

Zgodnie z Uchwałą Nr IV/38/2019 z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Budżetu Obywatelskiego dla Miasta Miechowa wyodrębnia się:

a) Budżet Obywatelski w skrócie BO – kwota 180 000,00 zł
b) Młodzieżowy Budżet Obywatelski w skrócie MBO – kwota 20 000,00 zł
dla MBO przeznacza się kwotę w wysokości 10% środków zaplanowanych dla BO.

Poniżej przedstawiamy harmonogram realizacji Budżetu Obywatelskiego dla miasta Miechowa w 2019 r:

1) Powołanie Zespołu Koordynującego – do 13.02.2019 r.
2) Składanie formularzy zgłoszeniowych propozycji zadań – od 14.02.2019 r. do  28.02.2019 r.
3) Weryfikacja formalna zgłoszonych projektów – od 01.03.2019 r. do 11.03.2019 r.
4) Ogłoszenie listy projektów dopuszczonych do głosowania oraz tych, które zostały odrzucone – w dniu 13.03.2019 r.
5) Prowadzenie działań informacyjnych dotyczących projektów dopuszczonych do głosowania – od 14.03.2019 r. do 29.03.2019 r.
6) Głosowanie – od 14.03.2019 r. do 29.03.2019 r.
7) Ogłoszenie wyników głosowania, zatwierdzenie listy projektów wybranych do realizacji – do 09.04.2019 r.