Rażąco niska wycena uszkodzeń samochodu? Sprawdź koszty robocizny!

0
321

Każdy, kto padł ofiarą zdarzenia drogowego skutkującego koniecznością dokonania napraw uczestniczącego w nim samochodu, chciałby przywrócić jego sprawność jak najszybciej i odzyskać pełną mobilność. Problemem w takich sytuacjach nierzadko są jednak pieniądze. Obowiązek posiadania polisy OC powinien przed nim chronić, w praktyce jednak o każdą złotówkę trzeba stoczyć z towarzystwem ubezpieczeniowym zacięty bój. Jedną z kwestii spornych jest zazwyczaj koszt roboczogodzin niezbędnych do dokonania napraw.

Uśrednienie cen? Nie ma ku temu podstaw

Dużo emocji w sprawach związanych z usuwaniem uszkodzeń uczestniczących w wypadkach samochodów budzi zazwyczaj np. kwestia części zamiennych, jako że ubezpieczyciele często stosują w wycenach możliwe najtańsze, nierzadko więc poniżej jakości oryginalnych bądź z nimi porównywalnych. To nie jest jednak jedyna rzecz, którą musimy przeanalizować z uwagą. Kolejnym polem do popisu dla swoiście kreatywnych pracowników towarzystw ubezpieczeniowych jest bowiem zagadnienie kosztów robocizny, jakich wymaga wykonanie wszystkich reperacji, a więc, zależnie od rodzaju zniszczeń, prac blacharskich, lakierniczych i mechanicznych. Jest to istotny składnik odszkodowania, pozwalający na znaczne obniżenie lub podniesienie wysokości świadczenia. Podobnie jak w przypadku części, tutaj również ceny są na rynku bardzo zróżnicowane – co oczywiste, inną kwotę każe sobie zapłacić autoryzowany serwis, a inną tani warsztat maksymalnie redukujący wszelkie koszty. Nie trzeba też tłumaczyć jak ogromne znaczenie ma poprawność wykonania wszelkich prac tego rodzaju. Zależy od niej trwałość i niezawodność poddanego nim egzemplarza samochodu, a także stopień, w jakim uda się utrzymać jego i tak już obniżoną na skutek zdarzenia wartość.

Ubezpieczyciele często dokonują uśrednienia stawek za robociznę – postępowanie takie nie ma jednak żadnego uzasadnienia. W 2003 roku wypowiedział się w tej sprawie Sąd Najwyższy stwierdzając, że na miano niezbędnych zasługują takie koszty, jakie zostały poniesione aby przywrócić pojazd do używalności z zastosowaniem technologicznej metody odpowiadającej rodzajowi uszkodzeń. Co ważne, uzasadnionym kosztem jest ten wynikający z cen obowiązujących w takim warsztacie, jaki zdecydował się wybrać poszkodowany.

Uzyskaj wsparcie, a dzięki niemu pełną rekompensatę

Wskazanie wszystkich słabych stron w sporządzonej przez ubezpieczyciela wycenie z reguły nie nastręcza poważnych trudności. Nie znaczy to jednak, że dochodzenie odszkodowań jest równie proste. Czym innym jest bowiem skłonienie go do uznania naszych racji, do czego nierzadko niezbędny okazuje się wyrok sądu. Samochód, bądź pieniądze wydane na jego rzetelną naprawę są tymczasem potrzebne jak najszybciej. Warto więc korzystać ze wszelkiego możliwego w tym zakresie wsparcia. Rozwiązaniem cieszącym się rosnącą popularnością jest dopłata do odszkodowania, jaką można uzyskać np. dzięki ofercie firmy Automobilis. Poszkodowany po prostu zbywa na jej rzecz swoje roszczenie, za kwotę odpowiadającą rzetelnej wycenie i przestaje być stroną w sporze, unikając wikłania się długotrwałe i kosztowne postępowanie sądowe.