Pierwsze prace przy rozbudowie szkoły w Pojałowicach

0
823

29 stycznia 2019 r. Gmina Miechów przekazała Wykonawcy plac budowy pod realizację zadania pn. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Pojałowicach wraz z budową sali gimnastycznej”.

Obecnie rozpoczęto pierwsze prace związane z organizacją placu budowy i zabezpieczeniem jego terenu. Kolejny etap robót obejmować będzie wytyczenie geodezyjne oraz wykonanie wykopów pod fundamenty.

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa Szkoły Podstawowej w Pojałowicach o nowe pomieszczenia dydaktyczne i sportowo – rekreacyjne wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

W efekcie prowadzonych działań powstanie nowy budynek na rzucie litery „L”- parterowy z poddaszem nieużytkowym. Budynek hali połączony będzie z istniejącym budynkiem szkoły podstawowej łącznikiem. W poziomie parteru znajdzie się sala gimnastyczna o pow. 509,78 m2, 3 sale lekcyjne, pokój nauczycielski, toalety.
Budynek został zaprojektowany jako konstrukcja murowana z pustaków ceramicznych, wzmocniona żelbetowymi rdzeniami i wieńcami. Posadowiony będzie na stopach i ławach fundamentowych na gruncie nośnym.

Obiekt dostosowany zostanie do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich oraz osób niewidomych i słabowidzących.

Wykonawcą  jest firma KARTEL SA ul Przemysłowa 8, Jędrzejów.
Nadzór Inwestorki objęła firma: Kompleksowe usługi inwestycyjne PROGRES
Termin realizacji 30.06.2020r.

Inwestycja realizowana jest w ramach dofinansowania pozyskanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość robót budowlanych 5 648 000 zł.