Statuetki Macieja Miechowity w rękach kolejnych laureatów

Stanisław Osmenda, PSS Społem, SKANSKA S.A., Akademia Piłkarska Champions Miechów i Rada Seniorów zdobywcami statuetek Macieja Miechowity

0
1998
Zdobywcy Statuetek Macieja Miechowity 2019 - fot. K. Capiga
Zdobywcy Statuetek Macieja Miechowity 2019 - fot. K. Capiga

Wyjątkowo aż 5 statuetek Macieja Miechowity w trzech kategoriach burmistrz gminy i miasta Miechów Dariusz Marczewski wręczył na tradycyjnym spotkaniu noworocznym. Gospodarzem uroczystości odbywającej się w piątek 26 stycznia 2019 r. w zabudowaniach poklasztornych był niedawno powołany ks. proboszcz Franciszek Siarek wraz z Włodzimierzem Barczyńskim, dyr. Muzeum Ziemi Miechowskiej.

Wieczór rozpoczął się artystycznie, jeszcze w  świątecznym klimacie noworocznym. Pełna sala widzów usłyszała „White Christmas” w wykonaniu Mirosława Niewiadomskiego, jednego z trzech tenorów, którzy znakomicie artystycznie uświetnili to wydarzenie. Towarzyszyli mu: Mariusz Ruta i Oskar Jasiński.

Spotkanie noworoczne zainaugurował burmistrz witając gości, wśród których znaleźli się m.in.: europoseł Czesław Siekierski, samorządowcy powiatu oraz gminy i miasta, prof. Zdzisław Gajda oraz zdobywcy statuetek z lat poprzednich.

Wymieniając osoby, które miały wkład w budowę pomnika Macieja Miechowity – m.in. autora pomnika prof. Wincentego Kućmę oraz członków Towarzystwa Przyjaciół Sztuki na czele z Krystyną Olchawa i Bolesławem Kotem, burmistrz wspomniał o śp. Bronisławie Pawelec, niegdysiejszej dyr. Banku BPH, prezes TPS i księgowej Galerii BWA „U Jaksy”, która sprawiła, że datki na budowę wspomnianego pomnika zostały odpowiednio spożytkowane. Obecni na uroczystości chwilą ciszy uczcili pamięć Pani Bronisławy.

Przypomnijmy, iż statuetki wręczane są w trzech kategoriach: „osobowość roku”, „lider przedsiębiorczości” oraz „aktywna organizacja”. Zapewne w dwóch pierwszych kwalifikowała się osoba, która została osobowością roku. Statuetkę w tej kategorii otrzymał Stanisław Osmenda.

Stanisław Osmenda odbiera statuetkę Macieja Miechowity – fot. K. Capiga

W laudacji argumentującej ten wybór, burmistrz Marczewski stwierdził, iż kapituła nagrody postanowiła docenić wyjątkowe zaangażowanie w inicjatywy społeczne, które bardzo dobrze i w sposób szeroki służą promocji Miechowa. Stanisław Osmenda m.in. jest jednym z głównych organizatorów wydarzenia kulturalno-historycznego, które przypomina związki miechowskich bożogrobców z Ziemią Świętą – Miechowskie Dni Jerozolimy. Ponadto nagrodzony od lat włącza się we współorganizację imprez o charakterze niepodległościowym i patriotycznym.

Stanisław Osmenda dziękował wszystkim obecnym i tym, którzy chcą działać na rzecz Miechowa. Jak podkreślił – jest to naszym obowiązkiem.

Liderem przedsiębiorczości została jedna z najstarszych firm działających w Miechowie, już od 1935 roku. Obecnie zatrudnia 43. pracowników i posiada 7 placówek na terenie Miechowa. Jak zauważył burmistrz, produkty firmy cieszą się niesłabnącą popularnością wśród klientów. Mieszkańcy Miechowa i okolic oddają na nie głosy w plebiscytach i konkursach, oceniając je jako najlepsze produkty w regionie. Wśród licznych sukcesów w ostatnich latach, w 2015 roku firma otrzymała wyróżnienie na miechowskim finale Małopolskiego Festiwalu Smaku. Rok później jej produkty nagrodzono w ogólnopolskim programie promocyjnym „Doceń Polskie”. W tym samym też roku została nominowana do ogólnopolskiego konkursu promocyjnego „Agropolska”. W 2017 roku firma została nominowana do „Orła Agrobiznesu”. Statuetkę w kategorii lider przedsiębiorczości otrzymała Powszechna Spółdzielnia Spożywców „Społem”.

Jerzy Filus, prezes PSS Społem odbiera statuetkę Macieja Miechowity – fot. K. Capiga

Mile zaskoczony nagrodą, prezes Jerzy Filus zaznaczył, iż sukces ten zawdzięcza wszystkim pracownikom Spółdzielni. Korzystając zatem okazji,  dziękował pracownikom wszelkiego szczebla i specjalności, radzie nadzorczej i wszystkim spółdzielcom i sympatykom, za wkład ich pracy, owocem czego są wspomniane sukcesy oraz statuetka Macieja Miechowity.

W tej samej kategorii kapituła wyróżniła jeszcze jedną firmę, dzięki której zmieniło się otoczenie infrastrukturalne miasta. W 2018 roku zakończyła się ważna dla mieszkańców Miechowa i okolic inwestycja drogowa o wartości około 66 mln zł. Wykonawca tego przedsięwzięcia rzetelnie i terminowo zrealizował jak dotąd największy i najkosztowniejszy projekt drogowy w naszym regionie. W ramach zadania powstały 4 ronda, most nad rzeką Cichą, wiadukt nad linią kolejową, pobocza, drogi serwisowe oraz dojazdowe o łącznej długości 17 km, służące również rowerzystom i pieszym.

Specjalną statuetkę dla lidera przedsiębiorczości, będącą wyrazem uznania dla dobrej współpracy firmy z samorządem i mieszkańcami przy zrealizowanej budowie obwodnicy Miechowa, otrzymała SKANSKA S.A. Budownictwo Inżynieryjne Obszar Kraków.

Krzysztof Kołodziej z ramienia firmy SKANSKA SA odbiera statuetkę Macieja Miechowity - fot. K. Capiga
Krzysztof Kołodziej z ramienia firmy SKANSKA SA odbiera statuetkę Macieja Miechowity – fot. K. Capiga

Przedstawiciel firmy, managerem projektu – Krzysztof Kołodziej, dziękował w imieniu swoim, szefów i współpracowników za nagrodę będącą zarówno olbrzymim zaskoczeniem, ale też docenieniem wykonanej pracy. Krzysztof Kołodziej podał garść ciekawostek z realizacji tego zadania. Z punktu widzenia inżynieryjnego, była to bardzo interesująca oraz trudna inwestycja, wielobranżowa. W trakcie samych robót ziemnych przerzuconych zostało około 700 tys. ton materiału. By zobrazować ten ogrom, należałoby sobie wyobrazić korek załadowanych ciężarówek od Krakowa do samej Warszawy. Manager projektu wyraził dumę i zadowolenie z faktu, iż w trakcie budowy obwodnicy, pomimo że nie brakowało prac niebezpiecznych, nikomu nic się nie stało.

W kategorii „aktywna organizacja” burmistrz niespodziewanie wyróżnił dwa podmioty. Pierwszy jest zaangażowany w rozwijanie pasji i marzeń sportowych młodego pokolenia mieszkańców gminy Miechów. Promuje aktywność fizyczną wśród dzieci i młodzieży poprzez regularny udział w treningach i zawodach sportowych. Dąży również do aktywizacji środowiska lokalnego, co przejawiło się m.in. w zgłoszeniu do Budżetu Obywatelskiego projektu „Sportowy Miechów”. Długo by wymieniać działania, które organizuje się bądź włącza nagrodzony statuetką podmiot. Są to turnieje, pikniki sportowe, półkolonie dla młodych piłkarzy, wyjazdy całych rodzin na mecze reprezentacji, akcje charytatywne. Z inicjatywy laureata powstała grupa treningowa, do której obecnie uczęszcza 105 dzieci.

Pierwszą aktywną organizacją, której burmistrz wręczył statuetkę Macieja Miechowity, była Akademia Piłkarska Champions Miechów.

Kamil Dąbrowski ze swoimi wychowankami AP Champions Cup Miechów odbiera statuetkę Macieja Miechowity - fot. K. Capiga
Kamil Dąbrowski ze swoimi wychowankami AP Champions Miechów odbiera statuetkę Macieja Miechowity – fot. K. Capiga

Kamil Dąbrowski, któremu towarzyszyło paru małych piłkarzy wspomniał, iż Akademia działa dopiero od 4,5 roku i wiele jeszcze przed jej członkami. Ze swej strony mógł tylko obiecać, iż kolejne lata będą jeszcze bogatsze w działania. Zaznaczył, że sukcesy Akademii to zasługa jego podopiecznych, ich rodziców i działaczy.

Drugą „aktywną organizacją” została grupa osób, której energii i kreatywności mógłby pozazdrościć niejeden trzydziestolatek. Działają w wielu obszarach. Dzięki realizowanym projektom zapobiegają wykluczeniu społecznemu osób starszych poprzez dostęp do edukacji, kultury i sportu. Integrują i przełamują stereotyp na temat starości. Nagrodzony podmiot został powołany uchwałą miechowskiej Rady Miejskiej w 2014 roku. W swoim dorobku grupa ta ma wiele sukcesów. Między innymi znalazła się w dziesiątce organizacji z całej Polski, prezentujących najciekawsze pomysły na zwiększenie aktywności seniorów. Imprezy i inicjatywy organizowane przez tego laureata – Dzień Seniora, Miechowska Jesień Kultury – wpisały się na stałe w kalendarz najważniejszych wydarzeń w regionie. Przyznana nagroda jest uhonorowaniem czteroletniej, aktywnej działalności na rzecz lokalnej społeczności, u progu kończącej się pierwszej kadencji tego podmiotu

Drugim laureatem w kategorii „aktywna organizacja” została Rada Seniorów w Miechowie. Jej przewodnicząca Krystyna Barwińska zachęcała do angażowania się w działania na rzecz osób 60+, zwłaszcza tych, którzy dotąd pozostawali nieco w cieniu. Podkreślała, iż działalność ta pozwala realizować te przedsięwzięcia, na które nie mieli czasu w latach młodości i aktywności zawodowej.

Rada Seniorów w Miechowie zdobywcą statuetki Macieja Miechowity - fot. K. Capiga
Rada Seniorów w Miechowie zdobywcą statuetki Macieja Miechowity – fot. K. Capiga

Spotkanie noworoczne zakończyło się recitalem wokalnym tenorów, którzy jak już wspomnieliśmy, znakomicie uświetnili ten wieczór.

Krzysztof Capiga