Tymczasowa zmiana organizacji ruchu w związku z budową parkingu przy Dworcu Kolejowym w Miechowie

0
1136

INFORMACJA

DOTYCZĄCA BUDOWY PARKINGU PRZY DWORCU KOLEJOWYM W MIECHOWIE

Gmina Miechów informuje, że przekazano plac budowy dla zadania pn.: „UDROŻNIENIE SYSTEMU KOMUNIKACJI POPRZEZ BUDOWĘ PARKINGU P&R NA TRASIE SZYBKIEJ KOLEI AGLOMERACYJNEJ W MIECHOWIE”.

Wykonawcą robót jest firma: AG SYSTEM Sp. z o. o. z siedzibą: ul. Senatorska 15, 30-106 Kraków

Termin realizacji: etap I – zakończenie maj 2019 r.

etap II – zakończenie grudzień 2019 r.

Pierwszy etap budowy parkingu obejmie roboty budowlane na placu po stronie północnej dworca kolejowego, w kierunku ul. H. Sienkiewicza.

Od 01.02.2019 r. planowana jest czasowa zmiana organizacji ruchu na ul. Kolejowej oraz ul. Kraszewskiego.

Dla podróżnych zostały udostępnione tymczasowe miejsca postojowe zorganizowane po drugiej stronie pawilonów handlowych przy ul. Kolejowej 31 (po byłym składzie węgla).